fbpx

Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bijna 5 jaar werken we nu met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, na een onderzoek door dhr. Sprokkereef[1] is besloten dat er verbeteringen doorgevoerd moesten worden. Er komt steeds meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een groeiend bewustzijn t.a.v. signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een volgende stap is dat professionals elkaar beter weten te vinden zodat er goed samengewerkt wordt, er meer één taal gesproken wordt en er nog meer systematisch en transparant gewerkt gaat worden. Het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat hierbij helpen.

Vanaf 1 januari 2019 is een afwegingskader een essentieel onderdeel van de meldcode en zijn organisaties verplicht om een afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De verschillende beroepsgroepen hebben ieder een afwegingskader geschreven.

Aangezien eerder geweld een goed voorspeller voor toekomstig geweld is[2], is het belangrijk dat er een organisatie is waar alle signalen samenkomen; Veilig Thuis. De angst van veel professionals is dat je dan geen zeggenschap meer hebt of dat je het contact met de cliënt kwijt raakt wanneer je gaat melden bij Veilig Thuis. Dat maakt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een goede samenwerkingsrelatie, met zowel je cliënt als met Veilig Thuis, maak je zorgen bespreekbaar!

Tijdens deze bijscholingsbijeenkomst over het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we aan de slag met de verbeterde meldcode. Je krijgt informatie over de wijzigingen, de rationale achter deze verbeteringen en we gaan met elkaar aan de hand van casuïstiek aan de slag met het afwegingskader. Het is dan ook erg fijn als je zelf actuele casuïstiek in kunt brengen.

Inhoud van de bijscholing “ het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • De verbeterde meldcode
  • Het afwegingskader
  • Verschil tussen acute en structurele onveiligheid
  • Wat te doen na een disclosure
  • Participatie van kinderen
  • Radarfunctie van Veilig Thuis
  • Casuïstiek bespreken
  • Multidisciplinair samenwerken

Data en locatie
6 februari 2019 van 9.30 tot 12.30 uur BCN CS Catharijnesingel 48 te Utrecht
11 februari 2019 van 9.30 tot 12.30 uur BCN CS Catharijnesingel 48 te Utrecht
De training kan ook bij jou op locatie gegeven worden als incompany training.

Doelgroep
Professionals werkzaam binnen het onderwijs, jeugd- en gezinsteams, CJG, maatschappelijk werk en jeugdhulp

Kosten
€ 110 voor de training in Utrecht.
De bijscholing kan ook bij u op locatie verzorgd worden, op aanvraag sturen we je een offerte.

Accreditatie
SKJ 4.50 punten

[1] Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis (2016)

[2] Zie bijvoorbeeld: L. van Reemst, T.F.C. Fischer en J.D.M. van Dongen: Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. Een literatuurscan. Den Haag/Rotterdam, WODC/Erasmus Universiteit, 2013.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanmelden voor deze opleiding

Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verder