fbpx

Beroepscode en tuchtrecht

Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders. Onder andere de vakinhoudelijke richtlijnen  en verschillende wetgeving geven de kaders. Aan de ene kant geeft de beroepscode en het tuchtrecht een zekere handelingsruimte. Maar aan de andere kant neemt daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

Vakinhoudelijke richtlijnen

Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals mogelijkheden hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken

Beroepscode

Bovendien is er vanuit de beroepsgroep een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Wettelijke kaders

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Want in het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Dus doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.

Indien de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals in aanmerking willen komen voor herregistratie moeten zij een geaccrediteerde training beroepsethiek volgen. Nadat zij deze basis- en verdiepingstraining gevolgd hebben voldoen ze aan de eisen voor herregistratie. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Deze twee modules voldoen aan deze eisen.

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Tijdens deze eerste bijeenkomst leer je hoe je aan de hand van richtlijnen en artikelen uit de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. Daarnaast bespreken we welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen en je zult ervaren hoe een moreelberaad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen. Want het is belangrijk hierin verantwoorde keuzes te maken.

Inhoud van de training
  • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
  • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Verantwoorden van je keuzes
  • Het gebruik van een moreel beraad
Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Doordat je regelmatig op je eigen handelen reflecteert en je handelen en kennis toetst bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Onder andere maak je hierbij gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen.

  • Kennisquiz
  • Introductie van de richtlijnen
  • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
  • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?
Toetsing

Ten slotte zullen de deelnemers na de training deel nemen aan een moreel beraad (of er een organiseren) en schrijven daar een reflectie verslag over die zij naar de docent mailen. Dit verslag moet met een voldoende beoordeeld worden. Als dat de eerste keer nog niet gelukt is krijg je een herkansing.

Data en locatie 2019

30 september en 14 oktober 2019 van 9 tot 13 uur bij BCN Zwolle Lübeckplein 14-20
1 en 29 oktober 2019 van 9 tot 13 uur speciale dag voor Kindbehartigers Congres- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 Utrecht
11 en 26 november 2019 Apeldoorn VOL
31 oktober en 14 november 2019 van 8.30-12.30 uur in Helmond (locatie volgt)
31 oktober en 14 november 2019 van 13.00- 17.00 uur in Helmond (locatie volgt)
12 november en 3 december 2019 van 9 tot 13 uur Griekenlandlaan 22 te Assen

Data en locatie 2020

14 en 28 januari 2020 Zwolle (locatie volgt)
6 februari en 5 maart 2020 Utrecht (locatie volgt)
9 en 23 maart 2020 Assen (locatie volgt)

Eventueel kunnen we de training ook bij jou op locatie verzorgen!

Kosten

Voor een incompany training maken we graag een offerte op maat.
Kosten voor deelname aan bovengenoemde training in het open aanbod zijn: € 185 per dagdeel en € 350 voor beide dagdelen samen.

Accreditatie

Accreditatie SKJ 13 punten voor beide dagdelen samen

Docent

Marjolein Bruinenberg of Summer Koster

Aanmelden voor deze opleiding

Verder