fbpx

Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De stilte doorbreken

Als je werkt bij een sociaal wijkteam of de gemeente krijg je tijdens je werk te maken met verschillende vormen van mishandeling, misbruik en verwaarlozing. Dat kan zorgen voor spannende gesprekken als je niet goed weet hoe je de signalen moet interpreteren, hoe je de zorgen bespreekt en toch in contact blijft met de inwoner.

Wat leer je tijdens de cursusdag Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

date_rangeIn overleg plannen we de trainingsdata
placeIncompany training
euro

Op aanvraag stellen we een offerte op.

control_pointGeaccrediteerd door SKJ met 11.25 punten
person_pinMargreet Timmer, Nick Bisschops, Nanda de Bruin, Arianne Geuze, Summer Koster en Johanna Hommenga 
group_add

Medewerkers van lokale (wijk)teams of de gemeente.

Wat levert de training op?

Door op tijd signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen kun je veel problemen voorkomen. Als jij weet waar je op moet letten, waar je de juiste informatie kunt vinden en in een gesprek met de inwoner de zorgen kunt bespreken kun jij het verschil maken.

Niet door over te nemen maar door samen te werken. Hoe je dat doet leer je tijdens de training. Je krijgt zicht op je eigen normen en waarden en weet deze los te koppelen van professionele kennis.

Nieuwsgierig blijven naar het verhaal van de ander en werken aan de motivatie van de inwoner om aan de slag te gaan. Klinkt misschien makkelijker dan het is daarom gaan we hier tijdens de training ook mee aan de slag!

Inhoud van de cursus

  • Geweld kunnen signaleren, inclusief specifieke geweldsvormen (onder andere seksueel geweld, schadelijke traditionele praktijken, ouderenmishandeling), risicofactoren en specifieke risicogroepen
  • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (met afwegingskader)
  • Zorgen en krachten concreet in kaart brengen
  • In gesprek met alle betrokkenen; kinderen/jongeren en volwassenen/ouderen (systeemgericht werken)
  • Jouw verantwoordelijkheden, taken en grenzen en afstemming in de keten

Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling

De stilte doorbreken

Wanneer jij echt verschil wilt maken in het leven van de inwoners van jouw gemeente dan is het erg belangrijk dat je zicht hebt op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. Het gaat niet alleen om de signalen die jijzelf tegenkomt maar ook om signalen die jij uit derde hand krijgt. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je die signalen goed uitvragen? En ook anderen ondersteunen in het bespreken van de zorgen.

Je moet de ernst in kunnen schatten en steeds afstemmen met andere professionals in de keten. Dat betekent duidelijkheid over het proces scheppen en een duidelijke taakverdeling af spreken zodat duidelijk is wie de casusregie heeft.

Je eigen normen en grenzen spelen een rol bij de manier waarop jij in je werk staat, hoe jij aankijkt tegen verschillende situaties, wat jij wel en niet oké vindt. Die worden gevormd door je eigen opvoeding en levenservaring maar ook door wat je in je werk allemaal al tegen bent gekomen. Daarom is het zo belangrijk dat je goed onderscheidt kunt maken tussen objectieve en subjectieve informatie. Daarnaast spreken over de (ethische)dilemma’s die hier ook bij horen.

Als je dan in gesprek gaat is het belangrijk dat je duidelijk bent in de zorgen die er zijn. Dat je deze bespreekt zonder daarbij beschuldigend te zijn. Blijf nieuwsgierig naar het verhaal van de ander en werk aan de motivatie van de inwoner om aan de slag te gaan. Klinkt misschien makkelijker dan het is daarom gaan we hier tijdens de training ook mee aan de slag!

Deze cursusdag is een van de vier modules van de opleiding;
Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten
Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Alle modules:
1. Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken
2. Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken
3. Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening
4. Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei

Meer weten over veiligheidsplanning en risico-taxatie? Luister dan ook eens naar de podcast met Arianne Geuze over veiligheidsplanning of over risicotaxatie. 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder