fbpx

De Jeugdwet

Wat je echt moet weten als Jeugd- en gezinsprofessional!

Als jeugdprofessional heb je dagelijks te maken met complexe vraagstukken. Maar wanneer mag je informatie delen over jouw casus en met wie? Wie mag jeugdhulp aanvragen? Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van een jeugdprofessional? En wie is verantwoordelijk voor de kosten? Al deze onderwerpen zijn vastgelegd in de jeugdwet.

Na deze cursus; 

date_range4 en 11 oktober 2021 van 9 tot 12 uur
4 april 2022 van 9.30 tot 16.30 uur
11 oktober 2022 van 9.30 tot 16.30 uur
placeOnline
euro€ 199 per persoon
control_pointSKJ 10.50 punten
person_pinKlariena Bouma of Summer Koster
group_addJeugdzorgprofessionals

Wat levert de training op?

Als jeugdprofessional heb je dagelijks te maken met complexe vraagstukken. Maar wanneer mag je informatie delen over jouw casus en met wie? Wie mag jeugdhulp aanvragen? Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van een jeugdprofessional? En wie is verantwoordelijk voor de kosten? Al deze onderwerpen zijn vastgelegd in de jeugdwet.

De jeugdwet heeft een open karakter wat betekent dat er veel van de jeugdprofessional gevraagd wordt. Je hebt veel verschillende mogelijkheden om je werkzaamheden in relatie met de jeugdige en zijn gezin te realiseren. Maar wat betekent de jeugdwet dan voor jouw praktijk? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid en wat wordt er met specifieke termen bedoeld? En hoe zit dat met een SKJ-registratie?

Tijdens de training gaan we dieper in op de contouren en mogelijkheden van de jeugdwet en staat jouw rol als professional en de autonomie die je als professional in de jeugdwet hebt centraal. We gaan o.a. in op de mogelijkheden om informatie te delen en de norm van de verantwoorde werktoedeling. We kijken naar de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de professional en de organisatie en de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de gemeente. Ook het principe woonplaats beginsel en de wettelijke aanpassingen daarin komen aanbod.

Inhoud van de cursus

  • Uitgangspunten van de jeugdwet
  • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Nederland georganiseerd?
  • Woonplaatsbeginsel, norm van de verantwoorde werktoedeling, rol
    artsen, gemeente en gecertificeerde Instelling.
  • Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente
  • Omgaan met privacygevoelige informatie
  • Preventie, jeugdhulp en dwang- en drangmaatregelen
  • Aan de hand van casuïstiek aan de slag met de jeugdwet

Aanmelden voor deze opleiding

Verder