fbpx

Directe Veiligheid

Samen met de inwoner een veiligheidsplan maken

Als je bij een lokaal (wijk)team of de gemeente werkt krijg je casussen overgedragen vanuit Veilig Thuis waarin jij de regie op veiligheid houdt. Maar wat wordt er dan precies van jou verwacht? En hoe kun je samen met de inwoner een goed veiligheidsplan maken? Welke stappen moet je doorlopen en wanneer is goed ook echt goed genoeg?

Wat leer je tijdens de cursusdag Directe Veiligheid. Samen met de inwoner een veiligheidsplan maken?

date_rangeIn overleg plannen we de trainingsdata
placeIncompany training
euro

Op aanvraag stellen we een offerte op.

control_pointGeaccrediteerd door SKJ met 11.25 punten
person_pinMargreet Timmer, Nick Bisschops, Nanda de Bruin, Arianne Geuze, Summer Koster en Johanna Hommenga 
group_add

Medewerkers van lokale (wijk)teams of de gemeente.

Wat levert de training op?

Je leert om samen met de inwoner en zijn netwerk, de situatie in kaart te brengen waarbij je kijkt naar zowel de zorgen als de krachten. Maar vooral ook te focussen op dat wat werkt; de uitzonderingen op de situatie.

Je bespreekt wat lastig en ingewikkeld is en wat in het verleden al eens geholpen heeft. Deze uitzonderingen gebruik je weer in de uiteindelijke afspraken die zorgen voor nieuwe veiligheid.

Wat laten je zien aan de hand van actuele casussen wat belangrijk is in het maken van een veiligheidsplan. Tijdens de trainingen werken we aan actuele casuïstiek en laten we een voorbeeld casus zien. Zo gaat de theorie leven.

Inhoud van de cursus

  • Geweld hoort nergens thuis en de visie op gefaseerde ketenaanpak
  • Met direct betrokkenen een veiligheidsplan maken
  • Het gesprek aan kunnen gaan over zorgen en krachten
  • Maken en bespreken van risico-uitspraken en de gewenste situatie
  • Kenmerken van een goed veiligheidsplan
  • Stappen in het maken en monitoren van een veiligheidsplan
  • Samenwerking in de keten, zicht houden op veiligheid

Directe Veiligheid

Samen met de inwoner een veiligheidsplan maken

Als je bij een lokaal (wijk)team of de gemeente werkt krijg je casussen overgedragen vanuit Veilig Thuis waarin jij de regie op veiligheid houdt. Het is belangrijk om te weten hoe de taakverdeling is tussen Veilig Thuis en jouw organisatie.
Je sluit aan op het onderzoek van Veilig Thuis en de afspraken die zij gemaakt hebben met de inwoner. Vanuit de veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis ga jij verder met het maken van een gedegen veiligheidsplan.

Maar wat wordt er dan precies van jou verwacht? En hoe kun je samen met de inwoner een goed veiligheidsplan maken? Wie zijn daar nog meer voor nodig en welke stappen moet je doorlopen? En wanneer is goed ook echt goed genoeg?

Het belangrijkste instrument dat jij hebt om de veiligheid van de inwoner langdurig en betekenisvol te verbeteren is de samenwerkingsrelatie. Zonder deze samenwerkingsrelatie zal de inwoner geen openheid geven en is de kans groot dat er geen daadwerkelijke verbetering van de veiligheid optreedt. De basis voor deze samenwerkingsrelatie wordt vanaf het allereerste contact gelegd wanneer jij je betrouwbaar opstelt, transparant werkt en de inwoner op de hoogte houdt van vervolg stappen.

Samen breng je de situatie in kaart waarbij je kijkt naar zowel de zorgen als de krachten. Je bespreekt wat lastig en ingewikkeld is en wat in het verleden al eens geholpen heeft. Deze uitzonderingen gebruik je weer in de uiteindelijke afspraken die zorgen voor nieuwe veiligheid. Pas als de veiligheid weer geborgd is kun je verder met het in kaart brengen van de risicofactoren die bepalen welke risico-gestuurde zorg er nodig is.

Wat laten je zien aan de hand van actuele casussen wat belangrijk is in het maken van een veiligheidsplan. Tijdens de trainingen werken we aan actuele casuïstiek en laten we een voorbeeld casus zien. Zo gaat de theorie leven.

Deze cursusdag is een van de vier modules van de opleiding;
Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten
Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Alle modules:
1. Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken
2. Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken
3. Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening
4. Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei

Meer weten over veiligheidsplanning en risico-taxatie? Luister dan ook eens naar de podcast met Arianne Geuze over veiligheidsplanning of over risicotaxatie. 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder