fbpx

Familie Netwerk Beraad leiden, herstel van de veiligheid door inzet van het sociale netwerk

Wat                  Familie Netwerk Beraad leiden
Voor wie         Jeugd- en gezinsprofessionals
Waar                Incompany
Accreditatie  Geaccrediteerd door SKJ met 10.50 punten per dag, 31.50 voor de gehele opleiding
Trainer            Margreet Timmer, Eric Sulkers en Nick Bisschops

De jeugd- en gezinsprofessionals houdt zich ook bezig met Geweld in afhankelijkheidsrelatie. Wanneer er sprake is van onveiligheid organiseer je samen met het gezin een familie netwerk beraad om de veiligheid in het gezin te herstellen.
Het familie netwerk beraad of de conferentie (signs of safety of samenwerken aan veiligheid) is een bijeenkomst waarin je samen met het gezin en hun netwerk van familie, vrienden en hulpverleners een veiligheidsplan maakt. Dit plan is gebaseerd op informatie over de huidige situatie en de wensen voor de toekomst.

Breed perspectief

Het is belangrijk om steeds vanuit een breed perspectief informatie te verzamelen en vanuit een multidisciplinair overleg afspraken te maken voor het vervolg. Dit vraagt om te werken vanuit een oprecht nieuwsgierige houding waarbij aangesloten wordt bij wat door de cliënt ingebracht wordt. Ideeën en verhalen van de cliënt diep je uit en zet je naast de kennis en informatie van de professional. Een houding van rigor and grace of ook wel compassie en controle (Baartman) genoemd.

Netwerk

Het formele en informele netwerk van de cliënt (de directbetrokkenen) bestaat uit mensen die al een rol spelen in het leven van de cliënt. Mensen die, als het nodig is 24 uur per dag, zicht hebben op de cliënt. Weten wat er in zijn/haar leven speelt of heeft gespeeld. Zij worden uitgenodigd om met elkaar de zorgen, krachten en vervolg stappen in kaart te brengen. De informatie van direct betrokken en andere professionals wordt het liefst tijdens een netwerkberaad in kaart gebracht zodat een compleet beeld ontstaat van de situatie en iedereen actief betrokken is bij de situatie. Je werkt met elkaar aan directe en stabiele veiligheid. De eerste stap is herstellen van acute veiligheid en daarna volgt werken aan stabiele veiligheid.

De training bestaat uit 3 modules die je ook los kunt volgen.
  1. Familie Netwerk Beraad organiseren en leiden  lees meer
  2. Samenwerken met het informele en formele netwerk  lees meer
  3. Het Veiligheidsplan  lees meer

Aanmelden voor deze opleiding

Familie Netwerk Beraad

Verder