fbpx

Gebruik van de meldcode bij complexe scheidingen binnen het onderwijs

Scholen werken bij een vermoeden van kindermishandeling volgens de 5 stappen van de meldcode. Steeds vaker zien scholen dat kinderen de dupe worden van de strijd tussen hun ouders na of tijdens de scheiding. Maar ook de school zelf wordt soms door ouders betrokken in de strijd. Ouders die niet meer samen op een ouderavond of tien minuten gesprek willen komen. Ouders die klagen over de andere ouder, de ander zwart maken. Zeggen dat vader/moeder het kind niet meer op mag halen. Zeggen dat de andere ouder het kind slecht behandelt of zelfs heeft mishandeld.

Wanneer spreek je dan over kindermishandeling, welke signalen duiden er op dat er sprake is van een complexe of ook wel vechtscheiding? En wat is dan je taak en verantwoordelijkheid van school en wanneer en hoe verwijs je door of wanneer ga je melden bij Veilig Thuis. Allemaal dilemma’s waar je als leerkracht, intern begeleider of directeur mee te maken krijgt.

Tijdens deze workshop bieden we informatie, doen we een aantal ervaringsoefeningen en gaan we graag het gesprek met u aan om samen te kijken naar de mogelijkheden die een school heeft.

Inhoud van de workshop
  • Stappen van de meldcode
  • Ontwikkeling van de meldcode; het afwegingskader
  • Signaleren en handelen binnen het onderwijs, hoe ingewikkeld is dat??!!
  • Gevolgen van een scheiding voor kinderen
  • Stem van het kind
  • Dynamiek van het conflict
  • Dilemma’s van professionals
  • Wat kan helpen?
  • Rol van de aandachtsfunctionaris en doorverwijs mogelijkheden
  • Casuïstiek en overige vragen

De workshop kan uitgebreid worden met een workshop over privacy, wet en regelgeving en gespreksvoering met ouders en kinderen

Data en locatie

Worden in overleg vastgesteld

Kosten

Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Docenten

Marjolein Bruinenberg en/of Margreet Timmer

Aanmelden voor deze opleiding

Verder