fbpx

Gespreksvoering met ouders en kinderen bij een complexe scheiding

Kinderen die een (vecht)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op problemen bij opgroeien. Per jaar komen er ±50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland. Voor al deze kinderen en hun ouders betekent de scheiding dat er ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden: vader en/of moeder een nieuwe partner, minder geld te besteden, verhuizing, een deel van de familie niet meer zien, van school veranderen, etc. (Spruijt 2013). De gezinsleden moeten een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer ouders strijden en er langdurig conflicten en juridische strijd is tussen de ouders.

Professionals voelen vaak de onmacht van de betrokken volwassenen en kinderen en weten onvoldoende hoe zij ouders en hun kinderen in deze overgangsperiode moeten begeleiden. Zij hebben behoefte aan training o.a. gericht op gespreksvoering met ouders en kinderen.
Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de positionering van de professional, het in kaart brengen en bespreken van de ontwikkelingstaken van kinderen, het signaleren van veiligheidsrisico’s en aandacht voor de gevolgen van scheidingen voor het kind. Dit vraagt vooral om meerstemmigheid van de professionals.

Centrale thema’s bij deze training zijn; verantwoord scheiden en goed ouderschap. U leert om de-escalerende gesprekken te voeren, o.a. door het ouderschap centraal te stellen en de conflicten te externaliseren. We gaan veel oefenen met gespreksvoering en het gebruik van de diverse tools en het geven van psycho-educatie.

Inhoud van deze tweedaagse training

  • Proces van scheiden
  • Stadia van een scheiding en de scheidingsmelding
  • Psycho-educatie, Escallerende conflicten, window of tolerance, demonisering en kwetsbaarheidscyclus
  • Externaliseren
  • Bemiddeling
  • Visueel werken en gebruik van gespreksmiddelen
  • Gevolgen voor kinderen
  • Gesprekken met kinderen
  • Kinderen in hun kracht zetten

Data en locatie
Incompany training

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Accreditatie
Accreditatie is opnieuw aangevraagd.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder