fbpx

Kwetsbaar gezin, goed genoeg ouderschap

Vraag jij je ook af hoe je, samen met alle gezinsleden, kunt komen tot een goed plan van aanpak wanneer er problemen spelen op meerdere leefgebieden? Dat is heel begrijpelijk! Soms krijg je te maken met een kwetsbaar gezin dat veel heeft meegemaakt en waarbij regelmatig de vraag wordt gesteld of er nog wel sprake is van goed genoeg ouderschap. Daardoor vraag je je af of de kinderen nog wel de opvoeding krijgen die tegemoet komt aan hun ontwikkelingsbehoefte.

Het is dan belangrijk dat je samen met het gezin eerst een goede analyse maakt van de problemen die er spelen. Daarna ga je met elkaar prioriteren waar als eerst aan gewerkt gaat worden. Bijvoorbeeld eerst de schulden aanpakken en daarna opvoedingsondersteuning bieden.

Omdat die analyse belangrijk is werk je met een instrument die alle omstandigheden meeneemt. Hiervoor is het Framework for the assessment of children in need and their families ontwikkelt (Bentovim en Pizzy). Tijdens de training krijg je hier uitleg over en ga je het toepassen op een eigen casus.

Aangenomen dat jij nooit zelf alle kennis hebt is het belangrijk dat je ook anderen betrekt bij de analyse. Zo overleg je met school, met betrokken hulpverleners en andere mensen die door het gezin aangedragen worden. Wellicht organiseer je ook een netwerkberaad. Want al die informatie levert een completer beeld op.

Verder is het belangrijk om te weten dat deze training Kwetsbaar gezin goed genoeg ouderschap, goed aansluit bij de richtlijn multiproblem gezinnen.

Aangezien we het belangrijk vinden om je tijdens de cursus handvaten te geven voor de praktijk, krijg je uitleg over het gebruik van het raamwerk en gaan we aan de slag met jullie eigen casuïstiek.

Inhoud van de tweedaagse opleiding, Kwetsbare gezinnen goed genoeg ouderschap

Dag 1: Werken met het Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework (SAAF)
  • Wat is goed genoeg ouderschap?
  • Hoe blijf je in de vragende en onderzoekende houding? Met oplossingsgerichte communicatie!
  • De zeven stappen tijdens het nemen van besluiten
  • Raamwerk voor het in kaart brengen van de situatie (Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework (SAAF))
Dag 2: Multidisciplinair samenwerken
  • Multidisciplinaire samenwerking, gebruik maken van verschillende perspectieven en deskundigheid
  • Acties concretiseren; wie doet wat, waar, wanneer en hoe
  • Plan monitoren
  • Samenwerken in de keten; waarborgen doorgaande lijn, informatiedeling en verantwoordelijkheden
  • Verder in de praktijk
Data en locatie

Plannen we in overleg.

Kosten

Op aanvraag sturen we je een offerte.

Accreditatie

SKJ 9.50 punten per dag of 19.oo punten voor beide dagen samen

Aanmelden voor deze opleiding

Deze opleiding is te volgen vanaf 8 deelnemers.

Verder