fbpx

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Cursus voor mediators

Ben je als mediator wel in staat om geweld in afhankelijkheidsrelaties bij partijen te signaleren? Wat is jouw verantwoordelijkheid in het signaleringsproces en hoe verhoud zich dat tot je onpartijdigheid en neutraliteit?

Feit is dat het signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties bij partijen enorm lastig is. Wat helpt is een bewustzijn t.a.v. het voorkomen van geweld in relaties (meer kennis) maar ook het ontwikkelen van signaalgevoeligheid en de vaardigheid in het bespreken van geweld (kindermishandeling en huiselijk geweld) tijdens de mediation.

Geweld of verwaarlozing tijdens het scheidingsproces heeft vaak te maken met een behoefte aan controle of te veel stress en spanning waardoor situaties escaleren. Vroegtijdige signalering van te veel stress en spanningen bij ouders kan voorkomen dat situaties escaleren en ouders (tijdelijk) minder beschikbaar zijn voor hun kinderen of strenger en bozer tegen hun kinderen doen. Niet bespreekbaar maken van geweld kan er ook voor zorgen dat je niet verder komt in het concretiseren van afspraken of dat ouders steeds weer terug komen op gemaakte afspraken.

Als blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling heb je als mediator meldrecht en kan de gedragsrichtlijn van de Mediatorsfederatie (MfN), de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het afwegingskader helpen om te bepalen wat je mogelijkheden zijn en wat nodig is om het geweld te stoppen. Hierin sta je niet alleen. Een goede ketensamenwerking is hierin van groot belang.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals dan moeten doen. Voor mediators is het belangrijk om kennis te hebben van de stappen van de meldcode en om deze te kunnen hanteren wanneer er zorgen zijn over de situatie van een kind.

Tijdens deze cursusdag voor mediators krijgt u informatie over signalen die kunnen duiden op kindermishandeling, gaan we aan het werk met de stappen van de meldcode en het afwegingskader en is er ruimte om casuïstiek in te brengen.

Inhoud van deze cursusdag:
  • Het werken volgens de stappen van de meldcode
  • Wijzigingen in de wet en het afwegingskader
  • Het herkennen van signalen van mishandeling
  • Gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Sociale kaart van samenwerkingspartners en de rol van Veilig Thuis
  • De mediation overeenkomst en een uitzonderingsclausule
  • WMO en de Jeugdwet en doorbreking van het beroepsgeheim
  • Gedragsrichtlijn voor de mediators
  • Casuïstiek

Data en locatie
optie 1; 20 mei 2019 van 9.30 tot 16.30 uur Lumen Hotel & Events Stadionplein 20 8025 CP Zwolle
optie 2: 8 oktober 2019 van 9.30 tot 16.30 uur BCN CS Catharijnesingel 48 1135 GC Utrecht

Kosten € 275 per deelnemer

Docent Marjolein Bruinenberg

Accreditatie MfN 6 punten categorie 2

Aanmelden voor deze opleiding

Verder