Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – cursus voor mediators

Er is een sterke toename van vechtscheidingen of complexe scheidingen. Situaties waarin ouders strijden en de kinderen hier onder te lijden hebben. Maar wanneer is dit lijden zo groot dat je over kindermishandeling kunt of moet spreken? Ook mediators hebben meldrecht en werken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling volgens de gedragsrichtlijn van de Mediatorsfederatie (MfN) wanneer je informatie hebt over of vermoedens hebt van geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie waar kindermishandeling onder valt.

In 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingen in werking getreden. Deze meldcode helpt professionals om weloverwogen te handelen wanneer zij vermoedens hebben van kindermishandeling. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals dan moeten doen. Voor mediators is het belangrijk om kennis te hebben van de stappen van de meldcode.

Stappen van de meldcode:
 • 1: Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 2: Overleggen met collega’s of deskundigen raadplegen
 • 3: Gesprek met de betrokkene(n)
 • 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
 • 5: Beslissen

Tijdens deze cursusdag voor mediators krijgt u informatie over signalen van kindermishandeling, gaan we aan het werk met de stappen van de meldcode en is er ruimte om casuïstiek in te brengen.

Inhoud van deze cursus:
 • Het werken volgens de stappen van de meldcode
 • Wijzigingen in de wet en het afwegingskader
 • Het herkennen van signalen van mishandeling
 • Gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Sociale kaart van samenwerkingspartners en de rol van Veilig Thuis
 • De mediation overeenkomst en een uitzonderingsclausule
 • WMO en de Jeugdwet en doorbreking van het beroepsgeheim
 • Gedragsrichtlijn voor de mediators
 • Casuïstiek
Data en locatie

11 april 2018 van 9.30 tot 16.30 uur BCN CS Catharijnesingel 48 1135 GC Utrecht
15 juni 2018 2018 van 9.30 tot 16.30 uur Assen

Kosten

€ 295 per deelnemer

Docenten

Marjolein Bruinenberg en/of Margreet Timmer

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij MfN

Aanmelden voor deze opleiding