fbpx

Opleiding voor Jeugdprofessionals

Compleet scholingsaanbod voor jeugdprofessionals 

Ben jij werkzaam als jeugdprofessional bij een gemeente of een zorgaanbieder? Vraag jij je ook wel eens af hoe je vormgeeft aan alle verschillende aspecten van je werk? Hoe je vanaf het moment dat de jeugdige en/of het gezin de vraag stelt voor ondersteuning tot de afsluiting van de hulp of betrokkenheid samenwerkt met de cliënt? En wat is nou precies jouw rol en taak tijdens dit proces en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? En wat vraagt dit werk van jou persoonlijk en wat doet het met je? Dan is de opleiding voor Jeugdprofessionals supergeschikt voor jou!

date_rangehoud de agenda in de gaten voor actuele data!
placeZwolle of Assen
euro€ 
control_pointSKJ 79 punten voor het totaal, modules zijn afzonderlijk geaccrediteerd
person_pinSummer Koster en Nicolet Antonissen
group_addJeugdprofessionals, casemanagers Jeugd, medewerkers wijkteam, e.a.

Wat levert de training voor Jeugdprofessionals op?

Voor de jeugdprofessional hebben we deze modulaire opleiding ontwikkeld. Met deze opleiding spelen we in op de vele vragen die jeugdprofessionals hebben. In deze trainingen leer je o.a. wat de jeugdwet inhoudt, hoe je de hulpvraag kunt concretiseren, wat belangrijk is in het opbouwen van een samenwerkingsrelatie om te komen tot een gezamenlijke besluitvorming en hoe je overeenstemming kunt bereiken over de in te zetten hulp of het te volgen proces. Ook resultaat gericht werken is een van de pijlers.

Je kunt de opleiding in zijn geheel volgen maar er ook voor kiezen om je in te schrijven voor enkele modules. De modules kunnen ook los ingekocht worden als incompany trainingen. 

Inhoud van de cursus voor Jeugdprofessionals

Ervaar je ook wel eens dat er aan je getrokken wordt als jeugdprofessional? En dat het best ingewikkeld werk is en veel van je vraagt? In deze hectische tijd is het een uitdaging om tijd te nemen om kwaliteit te leveren en daarnaast goed voor jezelf te zorgen. Je dag is volgepland met allerlei verschillende taken en werkzaamheden. De ene taak gaat je makkelijk af en levert je energie op terwijl je andere taken lastig vindt en hierdoor werkdruk of zelfs werkstress ervaart. Ondertussen probeer je ook bij te blijven ten aanzien van alle nieuwe ontwikkelingen en voel je je soms best kwetsbaar in de ingewikkelde casuïstiek en complexe vraagstukken.

Doordat we stil staan bij jou in de rol van professional en we je laten reflecteren op jouw handelen weet je waar je ontwikkelingspunten liggen en welke stappen je moet zetten om daar te komen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en wat je graag zou willen ontwikkelen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Leerstrategieën en leercurve
 • Grenzen en mogelijkheden in je werk; moet ik dat nu doen?
 • Wat zijn voor jou energiegevers en vreters
 • Regie en autonomie; cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Lastige gesprekken
 • Transactionele analyse; de verschillende rollen (ouder, volwassene, kind)
 • Afstand en nabijheid
 • Samenwerken in een team
 • Stilstaan en reflecteren in de dagelijkse hectiek, hoe doe je dat?

Kosten losse module € 395

Om de aard en ernst van de vraag van het kind en/of de ouders(s) te verkennen werk je procesmatig en transparant. De eerste stap is het verduidelijken van de hulpvraag en het verzamelen van informatie. Daarna volgt de analyse en het vaststellen van het gewenste resultaat om uiteindelijke te komen tot een plan. Tijdens deze module staat de richtlijn samen beslissen over passende zorg centraal. Een goeie vraagverheldering wordt gemarkeerd als startpunt van het proces en verdient extra aandacht en zorgvuldigheid om de vraag achter de vraag te verhelderen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Richtlijnen jeugdhulp: samen beslissen
 • Zeven stappen in besluitvorming
 • Vraagverheldering en motiverende gespreksvoering
 • Methodisch en transparant handelen
 • CAF-common assessment framework
 • Basishouding van de professional om een constructieve samenwerkingsrelatie op te bouwen
 • Formuleren van een gezamenlijke hulpvraag

Kosten losse module € 245

Ouders worstelen allemaal wel eens met opvoedvragen of vragen over de ontwikkeling van hun kind(eren). Met deze vragen kunnen ze terecht bij de jeugdprofessional. Om zicht te krijgen op dat wat nodig is, ga je in gesprek met de jeugdige en het gezin. Gedurende het proces verhelder je de vraag, breng je de zorgen en krachten in kaart, stel je doelen op en neem je een beslissing of en zo ja welke hulp nodig en passend is. Vervolgens wordt de hulp uitgevoerd en geëvalueerd. Wat vraagt elke stap in dit beslisproces van jou als jeugdprofessional qua houding, kennis en vaardigheden?

In dit gehele proces van samen beslissen is het belangrijk dat er een samenwerking ontstaat en de jeugdprofessional de jeugdige en de ouders betrekt bij dit proces. Actieve deelname van ouders en jeugdigen bevordert het effect van de hulpverlening.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Wat is belangrijk bij samenwerken en samen beslissen
 • Taak en rol van de jeugdprofessional
 • In gesprek met ouders en jeugdigen wanneer ze een indicatie of beschikking nodig hebben
 • 7 stappen in het beslisproces
 • Hulpmiddelen toepassen in het proces van samen beslissen
 • Vastleggen van de stappen in een ondersteuningsplan
 • Veiligheid van de jeugdige
 • Eigen regie en eigen kracht
 • Rapportage
 • Valkuilen van de professional; reddersdriehoek en winnaarsdriehoek
 • Samenwerking bevorderen ook als er weerstand is

Kosten losse module € 525

Als jeugdprofessional geef je uitvoering aan de Jeugdwet. Maar wat houdt die wet precies in? Wat is de achtergrond en het doel van de wet? En hoe heb jij er al professional in de praktijk mee te maken? Vaak ga je als jeugdprofessional gewoon aan de slag met de jeugdige en de gezinnen om te inventariseren welke hulp nodig is. Je weet wel dat er een jeugdwet is, maar wat die nou precies inhoudt?

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Uitgangspunten van de jeugdwet
 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Nederland georganiseerd?
 • Woonplaatsbeginsel, norm van de verantwoorde werktoedeling, rol
  artsen, gemeente en gecertificeerde Instelling.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente
 • Omgaan met privacygevoelige informatie
 • Preventie, jeugdhulp en dwang- en drangmaatregelen
 • Aan de hand van casuïstiek aan de slag met de jeugdwet

Kosten losse module € 199

Goede communicatie is de basis van alle begeleiding of hulpverlening. Als jeugdprofessional krijg je te maken met cliënten die niet geheel gemotiveerd zijn voor verandering noch dat ze enig probleembesef hebben. Vaak noemen we dat weerstand of gebrek aan inzicht. Hoe ga je dan toch in gesprek? Of zou je er ook anders naar kunnen kijken? Hoe zorg je ervoor dat je de cliënt niet verliest? Motiverende gespreksvoering kun je juist dan inzetten. Het biedt handvatten om mensen te laten reflecteren op hun situatie en om te praten over veranderingen zodat zij hun patronen kunnen onderzoeken en zo nodig veranderen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Motiverende gespreksvoering (o.a. draaideur model).
 • Gespreksmodellen
 • Gesprekstechnieken in de dagelijkse praktijk van de jeugdprofessional
 • Meerstemmige houding (meerzijdig partijdigheid)
 • Werken met eigen casuïstiek
 • Gesprekken oefenen met behulp van een trainingsacteur

Kosten losse module € 325

Minimaal 4 bijeenkomsten van 2 uur

Om de jeugdprofessional te ondersteunen in zijn werk bieden we begeleide intervisie. Dit bestaat uit minimaal 4 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur in een groep van maximaal 6 personen.  We verzorgen deze begeleide intervisie voor professionals die veel te maken hebben met casuïstiek waarbij sprake is van een complexe problematiek of waar je te maken krijgt met je eigen kwetsbaarheden. Maar ook voor beginnende professionals. Tijdens de intervisie kunnen zowel persoonlijke leervragen als ook casuïstiek gerelateerde vragen centraal staan.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder