Oplossingsgericht werken met het drie-kolommen model

In deze eendaagse cursus worden cursisten getraind in het voeren van gesprekken aan de hand van het drie-kolommen model, een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat werkers gefocust blijven op de zorgen, de sterke kanten en de doelen (deze worden gerepresenteerd in de driekolommen). Het driekolommen model is gestoeld op het Signs of Safety raamwerk, een veelbelovende, oplossingsgerichte benadering bij Huiselijk Geweld (bron: NJI): Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan.

De deelnemers gaan tijdens deze trainingsdag oefenen om op een oplossingsgerichte manier te blijven werken, ook als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het programma bestaat uit een mix van oefeningen, demonstraties en theoretische achtergrond.

Inhoud van deze eendaagse training:
  • Veiligheidsplannen opstellen in casuïstiek waarbij sprake is van onveiligheid van kinderen.
  • Plan opstellen door te onderzoeken welke positie elk gezinslid inneemt ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing.
  • Uitzonderingen op de mishandeling in kaart brengen.
  • Sterke kanten en hulpbronnen van het gezin in kaart brengen.
  • Samen met het gezin doelen opstellen.
  • Indicatoren voor de veiligheid van het kind in kaart brengen.
  • Beoordelen in hoeverre het gezin bereid en in staat meent te zijn om de plannen voor verandering uit te voeren.
  • Engageren op een oplossingsgerichte manier.
Data en locatie

Worden in overleg vastgesteld

Accreditatie

De opleiding is door het SKJ geaccrediteerd met 25.20 punten in het opleidingstraject

Docent

Eric Sulkers

Aanmelden voor deze opleiding