fbpx

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg komt helaas regelmatig voor. Ruim 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld in de thuissituatie of in een verzorgings- of verpleeghuis. Niet alleen familieleden of naaste vrienden, ook (zorg)professionals kunnen over de schreef gaan. Ouderenmishandeling kan voortkomen uit opzet of langdurig partnergeweld, maar kan ook ontstaan uit overbelasting. Bij ouderenmishandeling kan het gaan om fysiek of verbaal geweld, intimidatie, verwaarlozing of financieel misbruik.

Signaalgevoeligheid en de bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid maakt dat medewerkers sneller in actie komen wanneer er sprake is van een onveilige situatie. Het aanpakken van ouderenmishandeling heeft te maken met willen, kunnen en durven; wil je het bespreekbaar maken, heb je voldoende kennis en vaardigheid en heb je het lef om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Om professionals te ondersteunen in het signaleren, bespreekbaar maken en handelen bij ouderenmishandeling helpen de stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het is belangrijk dat professionals kennis hebben over ouderenmishandeling en gevoelig zijn voor het oppikken van signalen die cliënten of omgeving af kunnen geven. Tijdens de cursus is er aandacht voor kennis overdracht, bewustzijn en het vergroten van vaardigheden in de gespreksvoering.

Om goed te kunnen oefenen met gespreksvaardigheden wordt tijdens de middag gewerkt met een trainingsacteur.

Inhoud van deze training over ouderenmishandeling:
  • Kennisquiz over ouderenmishandeling.
  • Verschillende vormen van geweld en de signalen; fysiek of verbaal geweld, intimidatie, verwaarlozing of financieel misbruik.
  • Financiële uitbuiting en ontspoorde zorg; verstoorde verhoudingen.
  • Motieven en gradaties van machtsmisbruik.
  • Werken volgens de meldcode en het afwegingskader, wanneer spreken we van acute onveiligheid en wanneer van structurele onveiligheid
  • Aanpak, welke verplichtingen en mogelijkheden heb je als professional
  • Gespreksvoering oefenen met een trainingsacteur
Data en locatie

Worden in overleg vastgesteld.

Kosten

Op aanvraag wordt een offerte toegezonden.

Accreditatie

Kan bij verschillende beroepsgroepen aangevraagd worden.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder