fbpx

Praktijkprogramma

Voor je werk als Jeugd- en gezinsprofessional is het belangrijk dat je beschikt over de juiste vaardigheden, kennis en competenties. Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaam zijn in het jeugddomein moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dot geldt als de werkzaamheden volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen.

Als je afgestudeerd bent als hbo of wo-professional maar je beschikt niet over het juiste uitstroomprofiel dan kun je pas in aanmerking komen voor registratie bij het SKJ als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Registratie eisen tot 1 december 2023:

Wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional, en voldoe je aan de voorwaarden in een van onderstaande situaties? Dan kun je je direct registreren, en moet je in je eerste registratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma volgen en afronden.

Situatie 1
  • je hebt een hbo-bachelor hss of hsao zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, niet ouder dan 5 jaar én
  • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet. Dit toon je aan door een werkgeversverklaring of intentieverklaring.
Situatie 2
  •  je hebt een hbo-bachelor hss of hsao met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan 5 jaar én
  •  je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én
  •  je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring of intentieverklaring)

Een hsao-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk.  Of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of hbo-J. Relevante werkervaring: werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adolescenten en hun gezinnen. Recente werkervaring is gedefinieerd als minimaal 1 jaar, niet langer dan 3 jaar geleden.

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek en werkzaam in een hbo-functie, kunnen zich ook registreren als jeugd- en gezinsprofessional na het met goed gevolg doorlopen van ons geaccrediteerd praktijkprogramma. Je sluit dit traject af middels het maken van een leerverslag.

TIMM Consultancy biedt een praktijkprogramma aan dat je op onderdelen zelfstandig doorloopt. En op onderdelen in samenwerking met je werkbegeleider en begeleider praktijkprogramma doorloopt.

Als verplichte trainingen volg je o.a. modules van de Opleiding voor Jeugdprofessionals.

Duur programma; 6 tot 12 maanden afhankelijk van de mogelijkheden om de verplichte trainingen te kunnen volgen.

TIMM Consultancy voert het programma uit voor onderstaande organisaties:

Subyt          Stichting Attenta         Praktijk Dichterbij        HBpunt

En voor ZZP-ers;

  • Karin Oosting, mediation
  • Anita Bredewout
  • Ramona Meza, Praktijk Interactie

Aanmelden voor deze opleiding

Praktijkprogramma

Verder