fbpx

Psychopathologie en complexe scheidingen

Module 6 Psychopathologie en de aandachtspunten in houdingsaspecten en de gespreksvoering (1 dagdeel)

Accreditatie  SKJ 5.25 en Registerplein 8.5 punten
Trainer            Rene Knip
Voor wie         Jeugd- en gezinsprofessionals

Kennis van persoonlijkheidsstoornissen is helpend, niet om te problematiseren maar om te weten welke eigen(n)aardigheden typerend zijn. Zo kun je je handelen beter afstemmen op de client. Wanneer je weet wat de kenmerken zijn en de implicaties voor de gespreksvoering kun je daarmee ook escalaties voorkomen.

Inhoud van de bijeenkomst:

  • Classificatie en diagnosestelling
  • Categoriaal denken versus dimensioneel denken
  • DSM 5 en medisch model
  • Bio-psycho-sociaal model
  • Diathese-stress model
  • Enkele veel voorkomende psychische stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen, Cluster A, B en C
  • Big Five Model van persoonlijkheid
  • Scheiding en psychische problematiek
  • Persoonlijkheidsproblematiek in de gespreksruimte: enkele do’s en don’ts

Aanmelden voor deze opleiding

Verder