fbpx

Risicogestuurde zorg

Groei door inzet van hulpverlening

Als je het veiligheidsplan gemaakt hebt en de directe veiligheid hersteld is, is het tijd om met de onderliggende problemen aan de slag te gaan! Inzet van risico gestuurde zorg. Groei door de inzet van hulpverlening.

Maar hoe krijg je zicht op die onderliggend problemen? Hoe krijg je een totaal beeld van de situatie en kun je vaststellen wat als eerste gedaan moet worden en wat op een later moment kan gebeuren? En welke vervolg stappen en hulpverlening is hierbij nodig?

Samen met de inwoner breng je in kaart welke omstandigheden of andere factoren steeds weer voor stress en spanning zorgt.  Wat zorgt voor escalatie en onveiligheid?

Wil  jij ook leren;

date_range In overleg plannen we de trainingsdata
place Incompany training
euro

Op aanvraag stellen we een offerte op.

control_point Geaccrediteerd door SKJ met 11.25 punten
person_pin Margreet Timmer, Nick Bisschops en Arianne Geuze
group_add

Medewerkers van lokale (wijk)teams of de gemeente.

Wat levert de training op?

Tijdens deze dag leer je hoe je, in dialoog met de inwoner, zicht krijgt op de veroorzakende en in standhoudende factoren die zorgen voor escalatie en onveiligheid. Je gaat systeem gericht aan het werk om de geweldsspiraal te doorbreken.

Dit alles vanuit een oplossingsgerichte benadering, een vragende houding die je combineert met jouw kennis over mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

Je krijgt zich op de verschillende instrumenten die je in kunt zetten en leert om te werken met een van deze instrumenten. Hoe je deze samen met de inwoner kunt bespreken om zo samen vast te stellen welke vervolg stappen en hulpverlening nodig is.

Inhoud van de cursus

  • Visie op duurzame veiligheid
  • Gefaseerde aanpak bij onveiligheid stap 2; Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg.
  • Geweldsdynamiek en risicofactoren
  • Welke risico-taxatie instrumenten zijn er
  • Risico-taxatie in dialoog met de inwoners voor het in kaart brengen van de complicerende factoren
  • Werken met de COMPLI-kaarten, instrument voor dialoog gestuurde risicotaxatie
  • Prioriteren van de doelen en vaststellen eerste stappen binnen de risico gestuurde hulp
  • Regievoering op het opstellen en uitvoeren van veiligheidsplan en hulpverleningsplan
  • Systeemgericht en vanuit een oplossingsgerichte benadering werken

Risico gestuurde zorg

Groei door de inzet van hulpverlening

Om geweld en verwaarlozing langdurig te stoppen is een samenwerkingsrelatie met de inwoner en goede afstemming tussen alle betrokken hulpverleners belangrijk. Vanuit het lokale (wijk)team of de gemeente zorg jij voor de casusregie op veiligheid.

Als bijvoorbeeld stress van financiële problemen zorgen dat de inwoner soms te boos op anderen wordt. Of dat hij niet de energie heeft om voor anderen te zorgen. Ontstaan er onveilige situaties die je eerst stabiliseert door het maken van een veiligheidsplan. Anders lukt het hem niet om te profiteren van hulpverlening gericht op reflectie en gedragsverandering.

Als je het veiligheidsplan gemaakt hebt en de directe veiligheid hersteld is, is het tijd om met de onderliggende problemen aan de slag te gaan! Maar hoe krijg je zicht op die onderliggend problemen? Hoe krijg je een totaal beeld van de situatie en kun je vaststellen wat als eerste gedaan moet worden en wat op een later moment kan gebeuren? En welke hulp is hierbij nodig?

Samen met de inwoner breng je in kaart welke omstandigheden of andere factoren steeds weer voor stress en spanning zorgt.  Wat zorgt voor escalatie en onveiligheid?

Er zijn verschillende instrumenten om de onderliggende problematiek duidelijk te krijgen. Wanneer je de risicofactoren voor kindermishandeling in kaart wilt brengen kun je bijvoorbeeld de CARE-NL gebruiken.  Wanneer je in dialoog met de inwoner hebt vastgesteld welke risicofactoren zorgen voor problemen kun je gerichte hulpverlening inzetten om hiermee aan de slag te gaan. Het is van belang dat dit hulpverleningsplan systeemgericht is.

Systeemgerichte, risico gestuurde zorg richt zich enerzijds op het versterken van beïnvloedbare factoren, op individueel, interactioneel of systemische vlak, en anderzijds op het compenseren of aanvullen van niet veranderbare factoren. Je gaat kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden en met behulp van risicotaxatie kun je goed aansluiten bij wat de inwoner nodig heeft.

Tijdens deze cursusdag staat de risico gestuurde hulp centraal. Hoe stel je vast welke vervolg stappen en hulp nodig is? We werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van oplossingsgerichte technieken.

Deze cursusdag is een van de vier modules van de opleiding;
Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten
Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Alle modules:
1. Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken
2. Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken
3. Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening
4. Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei

Meer weten over veiligheidsplanning en risico-taxatie? Luister dan ook eens naar de podcast met Arianne Geuze over veiligheidsplanning of over risicotaxatie. 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder