fbpx

Samen onderweg naar stabiele veiligheid

Bijeenkomst voor begeleiders van de casuïstiekbespreking

Ben jij aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling? Of begeleid jij wel eens de casuïstiek besprekingen van je team? Voor iedereen die het hulpmiddel Samen onderweg naar stabiele veiligheid in de praktijk wil gaan gebruiken organiseren we deze speciale bijeenkomst.

Na een korte uitleg gaan we aan de hand van de inbreng van een of meer deelnemers, met een kleine groep, aan de slag met het hulpmiddel. De bijeenkomst wordt geleid door Margreet Timmer, ontwikkelaar van dit hulpmiddel.

Na deze cursus:

date_range1 juli van 9:30 tot 12:30 uur nog 5 plekken
16 september van 9.30 tot 12.30 uur nog 8 plekken
26 november van 9.30 tot 12.30 uur nog 8 plekken
17 januari 2022 van 9.30 tot 12.30 uur nog 8 plekken
placeUtrecht (1 juli en 17 januari)
Assen (16 september)
Zwolle (26 november)
euro€ 225 per persoon inclusief hulpmiddel Samen onderweg naar stabiele veiligheid
control_pointn.v.t.
person_pinMargreet Timmer
group_addJeugd- en gezinsprofessionals, casemanagers Jeugd, medewerkers wijkteam, e.a.

Inhoud van de bijeenkomst

 • Gefaseerde ketenaanpak, werken aan directe veiligheid, stabiele veiligheid en aan herstel
 • De 7 stappen die in iedere fase voorbij komen
 • Afstemmen met het netwerk
 • Reflecteren op stappen die gezet zijn
 • Doordenken over stappen die gezet kunnen worden

Samen onderweg naar stabiele veiligheid

Werken aan veiligheid bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer je samen met het gezin onderweg bent naar stabiele veiligheid doorloop je een heel traject. Werken aan veiligheid vraagt om langdurige betrokkenheid van de professionals. Dit kan soms wel anderhalf jaar duren. Het is dan fijn dat je team regelmatig meekijkt en je scherpt houdt. Want hoe voorkom je dat je blinde vlekken krijgt? En hoe ontwikkel je met elkaar een visie op veiligheid en dat wat daarvoor nodig is? Wanneer is het goed genoeg?

We hebben allemaal een taak in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het creëren en borgen van veiligheid. We werken immers samen aan de veiligheid van de betrokkenen. De visie op gefaseerde ketenzorg helpt ons om allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten te werken en is een waardevolle onderbouwing van ons werk. Om bij te dragen aan veiligheid, is het belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet.

Gefaseerde aanpak

We werken in fase 1 aan de directe veiligheid, in fase 2 aan stabiele veiligheid en in fase 3 aan herstel.

In fase 1 maak je afspraken die de directe veiligheid herstellen zodat betrokkenen geen nieuw letsel (schade) en/of trauma oplopen. In fase 2 bespreek je de risicofactoren om samen te bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Het kan zijn dat hiervoor hulp(verlening) in gezet moet worden, maar deze hulp kan ook vanuit het eigen netwerk komen. In fase 3 richt je je op herstel en ontwikkeling van de gezinsleden. Je stopt niet eerder tot er stabiele veiligheid is gerealiseerd. Hiervoor maak je samen met alle betrokkenen een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

Tijdens dit proces werk je samen met de betrokken gezinsleden, en ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de afspraken gaat en stelt deze bij wanneer dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling. Je kijkt wat er nodig is aan ondersteuning en zorgt soms voor een kader of een stok achter de deur.

Het werken aan veiligheid is volgens Andrew Turnell; “A journey not a product.” Het gaat om de reis die de betrokkenen maken en die jij als professional begeleidt. Tijdens deze reis werk je samen met alle betrokkenen stap voor stap aan verandering. Dit doe je net zolang tot alle betrokkenen veilig zijn.
De reis die je maakt bestaat per fase uit 7 stappen.

De 7 stappen zijn in iedere fase;
 1. casus doordenken,
 2. gesprek met de betrokkenen,
 3. sociaal netwerk in kaart brengen,
 4. risico-uitspraak en gewenste situatie formuleren,
 5. netwerkberaad voorbereiden,
 6. netwerkberaad uitvoeren
 7. evaluatie en verfijnen of bijstellen van het plan.

Het hulpmiddel voor de casuïstiekbespreking, Samen onderweg naar stabiele veiligheid, helpt je om samen met je team de stappen die nog gezet moeten te doordenken en te reflecteren op de stappen die al gezet zijn.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder