fbpx

Samenwerken aan Veiligheid

Samenwerken aan Veiligheid wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar te integreren. De benadering is onder andere gebaseerd op Signs of Safety en Partnering for Safety. Samenwerken aan Veiligheid is gericht op het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute als structurele onveiligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld in situaties van huiselijke geweld eerste een plan gemaakt dat gericht is op de acute onveilig. Daarna volgt een plan gericht op de structurele onveiligheid.

Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten en feiten en meningen lopen door elkaar heen. Doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen neemt je besluiten vaak onder tijdsdruk. Ook  hebben ouders meestal (nog) geen eigen hulpvraag of motivatie voor hulp. Ook is niet altijd duidelijk wie de casusregie voert en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Constructieve samenwerkingsrelatie

Aangezien we met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat is het belangrijk om te werken vanuit een oplossingsgerichte benadering. Ook is het een benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

Tijdens de training gaan we kennis t.a.v. veiligheidsplanning vergroten middels korte plenaire presentaties, het aanbieden van artikelen en het tonen van beeldmateriaal. Ook zijn er speciaal voor de opleiding diverse opnames gemaakt van gesprekken die nodig zijn voor veiligheidsplanning. Vaardigheden worden vergroot middels diverse oefeningen; o.a. rollenspel en uitwerken casuïstiek. De deelnemers kijkt kritisch naar de eigen houding door discussie en reflectie. Doordat continu de koppeling gemaakt wordt tussen de aangeboden stof en de praktijk van de deelnemers is het geleerde direct toepasbaar.

Inhoud van de vierdaagse opleiding Samenwerken aan Veiligheid:

Dag 1: Introductie en uitgangspunten Samenwerken aan veiligheid

 • Introductie
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • Omgaan met weerstand
 • Framework – casuïstiek bespreking

Dag 2: Gesprekken met kinderen

 • Disclosure
 • Gesprekskaarten en introductie
 • Drie Huizen en andere tools

Dag 3: Samenwerken met het brede netwerk

 • Veiligheid
 • Systeemgericht werken
 • De conferentie

Dag 4: Veiligheidsplannen concretiseren

 • Veiligheidsplan; benodigde stappen en voorwaarden
 • Voorbeeld
 • Words and Pictures
 • Verder in de praktijk
Data en locatie

4 en 18 november, 2 en 12 december te Utrecht (locatie volgt)
De training wordt ook als een incompany opleiding aangeboden, in overleg worden data en locatie vastgelegd.

Kosten

Kosten per persoon (open aanbod) € 895
Maar voor een incompany training gelden andere tarieven. Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd.

Accreditatie

Nadat de opleiding gevolgd is ontvangt de deelnemer een certificaat. De cursus is geaccrediteerd bij het SKJ met 40 punten voor het totaal (9,75 voor dag 1, 2 en 3, 10,75 voor dag 4) en door NVO-NIP  K&J/OG herregistratie 28 punten, K&J/OG opleiding – behandeling 20 punten, K&J/OG opleiding – diagnostiek 6 punten, K&J/OG opleiding – overige taken 2 punten.

De opleiding is ook opgenomen in de scholingsgids van de FCB 

Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast over het maken van veiligheidsplannen met Arianne Geuze.

Aanmelden voor deze opleiding

Aanmelding incompany training Samenwerken aan Veiligheid

Verder