fbpx

Similar-but-different Roleplay

Het Similar-but-different roleplay is ontwikkeld voor situaties waarin het ontwikkelen van een veiligheidsplan vastloopt doordat er grote meningsverschillen zijn over het ontstaan van letsel bij kinderen.

Professionals maken zich zorgen over de veiligheid van een kind/kinderen in het gezin. Er zijn bijvoorbeeld verwondingen gezien bij het kind die door medici geduid wordt als toegebracht letsel, (fysieke mishandeling) of er zijn signalen van seksueel misbruik. Medisch of justitieel onderzoek zal niet in alle situaties uitsluitsel kunnen geven over wie het letsel veroorzaakt heeft. Wanneer ouders en hun netwerk de beschuldigingen betwisten, zij bijvoorbeeld aangeven aan dat er geen sprake is van mishandeling binnen hun gezin, dat er een andere oorzaak is voor het letsel van hun kind, kan er een patstelling ontstaan waarin je blijft discussiëren over wat er in het verleden is gebeurd. Dit staat het maken van een veiligheidsplan dat gericht is op toekomstige veiligheid in de weg.

Deze meningsverschillen bemoeilijken het gezamenlijk maken van een veiligheidsplan. Professionals vinden het belangrijk dat ouders inzien dat zij in het verleden verkeerd gehandeld hebben maar ouders kunnen dit niet tonen aangezien zij een andere oorzaak zien van het letsel bij hun kind.

Binnen de NSPCC in het zuidwesten van Engeland is tijdens de jaren 1990 door Susie Essex en collega Colin Luger, John Gumbleton en Andy Lusk ‘The Resolutions Approach’ ontstaan. Zij hebben technieken ontwikkeld (o.a. ‘Words and Pictures’ en ‘Smililar-but-different roleplay’) om te komen tot een beoordeling van situaties waarin er sprake is van aanhoudende meningsverschillen en het creëren van een betrouwbaar veiligheidsplan. ‘The Resolutions Approach’ kan worden omschreven als; ‘Niet het individu, maar de context veranderen’.

Het effect van ‘The Resolutions Approach’ is niet afhankelijk van een bekentenis of van een aantoonbare schuldige. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de ouders/verzorgers en hun familie-netwerk, die bereid zijn mee te werken aan het programma.
De werkwijze van ‘The Resolutions Approach’ zoekt manieren om voldoende veiligheid te creëren waardoor het gezin met hun omgeving in staat zal zijn om op een veilige manier voor hun kinderen te zorgen. Het vinden van een ‘veilige’ verzorger staat voorop. Men onderzoekt de krachten en mogelijkheden van de familie en betrekt andere familieleden en professionals in de co-constructie van een ondersteunend netwerk rond het kind en de primaire verzorger. De aanpak tracht zo veel mogelijk andere behulpzame en veilige volwassenen te betrekken.

Een van de technieken die gebruikt wordt is die van het ‘Similar-but-different roleplay’. Tijdens dit rollenspel spelen ouders de rol van een hypothetisch gezin, een gezin dat anders is maar toch een beetje op hen lijkt. In dit rollenspel spelen zij een vader en een moeder met een soortgelijke situatie waarin de mishandeling wordt bevestigd. Dit geeft de mogelijkheid om de dynamiek en de problemen die samenhangen met de mishandeling te bespreken. Het biedt de ouders de gelegenheid om aan de professionals (vaak de gezinsvoogd of onderzoeker van Veilig Thuis) te laten zien dat zij op een zinvolle manier kunnen nadenken over de problemen die spelen in het hypothetische gezin.

Hierna kan besproken worden welke elementen bruikbaar zijn om in het eigen veiligheidsplan te zetten om hierdoor andere gerust te stellen t.a.v. de veiligheid van de kinderen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om ouders op deze manier een bekentenis te ontfutselen

Tijdens deze training leert u om het ‘Similar-but-different Roleplay’ uit te voeren. Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk van de deelnemers. U krijgt theoretische informatie, er wordt beeldmateriaal getoond uit de praktijk van de trainer en er wordt geoefend met eigen casuïstiek.

Inhoud van deze training
  • Opbouw Resolutions Approach
  • Werkwijze Similar-but-different roleplay
  • Leren van voorbeelden
  • Aan het werk met eigen casuïstiek:
  • Samenwerkingsafspraken
  • Scenario schrijven
  • Vragen bedenken voor verschillende thema’s
  • Rollenspel oefenen
Data en locatie

Incompany training

Kosten

Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Docenten

Erik Sulkers en Margreet Timmer

Aanmelden voor deze opleiding

Verder