fbpx

Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Professionals worstelen er vaak mee hoe zij ouders en hun kinderen moeten begeleiden wanneer een scheiding gepaard gaat met veel strijd. Deze training over complexe scheidingen is onder andere ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen de jeugdzorg, jeugdbescherming en wijk- en jeugdteams. Deze training is gericht op het vergroten van kennis met betrekking tot complexe scheidingen en ook om vaardiger te worden in de gespreksvoering met ouders en kinderen. Het uiteindelijke doel binnen de begeleiding is om te zorgen voor een nieuw evenwicht na een scheiding.

Tweedaagse training

Deze tweedaagse training biedt verschillende theoretische kaders: onder andere het effect van trauma, het verloop van een scheiding en het verloop van de rouwfasen bij scheiding. We werken vanuit een progressiegerichte basishouding en een systemische aanpak. Daarnaast bieden wij tijdens de training volop ruimte om gespreksvaardigheden te oefenen.

Zorgen voor een nieuw evenwicht

Tijdens een scheiding moeten alle gezinsleden een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn in principe flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer er langdurig conflicten zijn en er een juridische strijd is tussen de ouders omdat kinderen het proces van de ouders volgen.

We zien nog steeds een toename van complexe scheidingen waarin het ouders niet lukt om tot ouderschapsreorganisatie te komen waarin samenwerking tussen de ouders mogelijk is of uiteindelijk gekozen wordt voor parallel ouderschap. Hierdoor lopen kinderen die een complexe scheiding van hun ouders meemaken een verhoogd risico op problemen bij opgroeien.

Ketensamenwerking

In het werk van wijk- en jeugdteams staan de transformatiedoelen centraal; versterken van eigen verantwoordelijkheid, inzet eigen kracht en netwerk, versterken van vroegsignalering en preventie, zorg nabij en ruimte voor de professionals. De professionals moeten in een paar gesprekken ouders en kinderen op weg helpen zodat zij de problemen weer zelf de baas kunnen. Anders dienen de wijk- en jeugdteams hen door te verwijzen voor verdere hulp. Wanneer ouders dit weigeren dienen zij melding te doen van hun zorgen.
De Veilig Thuis medewerker is erop gericht om te onderzoeken of er sprake is van een onveilige situatie en te bepalen waar het gezin het beste geholpen kan worden (vrijwillig of gedwongen kader).

Bij de gezinsvoogdij staat het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging van het kind centraal. De gezinsvoogd heeft langer de tijd om het gezin te begeleiden. Zij hebben de taak om ouders te laten inzien dat verandering nodig is om (verdere) beschadiging van de kinderen te stoppen.

In al deze situaties is het voor professional bijna topsport om geen onderdeel van de strijd te worden. Hiervoor is een goede ketensamenwerking nodig zodat trajecten goed op elkaar aansluiten en cliënten sneller de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Inhoud van de tweedaagse cursus
  • Visie ten aanzien van het begeleiden van gezinnen bij scheiden.
  • Kennis m.b.t.:Proces van scheiden, stadia van een scheiding en de scheidingsmelding, Psycho-educatie, Escallerende conflicten, window of tolerance, demonisering en kwetsbaarheidscyclus en de gevolgen voor kinderen.
  • Gespreksvaardigheden in gesprekken met ouders; bemiddeling, externaliseren en visueel werken.
  • Gesprekken met kinderen; Kinderen in hun kracht zetten
Doelgroep

Uitvoerend medewerkers en werkbegeleiders werkzaam binnen het jeugdzorgdomein; onder andere medewerkers van de Jeugd- en gezinsbescherming, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en wijk- en jeugdteams.

Data en locatie

1 en 15 november 2019 van 9.30 tot 16.30 uur BCN CS Catharijnesingel 48 te Utrecht
Bij een incompany training worden in overleg data en locatie vastgesteld

Kosten

€ 495 per persoon, inclusief catering en reader.
Bij een incompany aanvraag zal een offerte opgesteld worden.

Docenten

Margreet Timmer, Marjolein Bruinenberg of Wietske Oosterhuis

Accreditatie

SKJ 21.50 punten voor het opleidingstraject
MfN 13 punten categorie 1a

Gesprekskaarten voor ouders, complexe scheidingen Deelnemers van de training ontvangen een set met gesprekskaarten die tijdens de training uitgelegd en geoefend worden.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder