fbpx

Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg

Een plan voor persoonlijke groei

Vind jij het ook lastig om de effecten van trauma te herkennen? Of hoe je in kaart kunt brengen of traumabehandeling nodig is? Weet je niet goed wat er allemaal mogelijk is aan behandeling?

Als je werkt met cliënten die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt heb je kennis over het (h)erkennen van trauma nodig. Weten wat de effecten zijn van trauma, hoe dit een rol speelt in het dagelijkse leven van de inwoner en weten wat er nodig is om de veerkracht van de cliënt te vergroten.

Wat leer je tijdens de cursusdag Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg, een plan voor persoonlijke groei:

date_rangeIn overleg plannen we de trainingsdata
placeIncompany training
euro

Op aanvraag stellen we een offerte op.

control_pointGeaccrediteerd door SKJ met 11.25 punten
person_pinMargreet Timmer, Nick Bisschops, Nanda de Bruin en Arianne Geuze,
group_add

Medewerkers van lokale (wijk)teams of de gemeente.

Wat levert de training op?

Kennis over de effecten van traumatische gebeurtenissen die je nodig hebt om samen met de inwoner te bespreken wat er, bijvoorbeeld op gebied van aanvullende vaardigheden, nodig is om de kwaliteit van het gewone dagelijkse leven verder te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar zowel de thuissituatie, de situatie op school of op het werk, als ook in de vrije-tijdsbesteding voor een goed sociaal netwerk.

Als je werkt met cliënten die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt heb je kennis over het (h)erkennen van trauma nodig. Weten wat de effecten zijn van trauma, hoe dit een rol speelt in het dagelijkse leven van de cliënt en wat er nodig is om de veerkracht van de cliënt te vergroten.

Tijdens de training krijg je die kennis zodat jij, samen met de inwoner een persoonlijk plan kunt maken.

Inhoud van de cursus

  • Wat is trauma en welke verschillende soorten trauma zijn er?

  • De effecten van trauma begrijpen, window of tolerance en de drie breinen

  • Traumascreening waar let je op?

  • De basis van traumasensitief gesprekken voeren

  • Hoe trauma’s kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon

  • Vergroten van veerkracht

  • Woord en beeldverhaal maken

  • Welke behandelmogelijkheden zijn er

     

Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg

Een plan voor persoonlijke groei

Zodra de veiligheid is hersteld met een goed doordacht en gemonitord veiligheidsplan, start het herstel. Risicogestuurde zorg draagt bij aan het afnemen van stressfactoren die hebben geleid tot de onveiligheid en het toenemen van de veerkracht.

Echter niet alle schade, opgedaan tijdens de periode van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt hierdoor weggenomen. Hiervoor kan (trauma)behandeling en psycho-educatie nodig zijn.

In de derde fase, de fase van het herstel, staat het verwerken van de ervaringen centraal. Om op deze manier psychische klachten te verminderen en de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het gaat hierbij om trauma geïnformeerde zorg.

Bij het opstellen van het persoonlijke herstelplan wordt onderzocht en besproken wat alle individuele gezinsleden nodig hebben om te herstellen van wat er in hun leven gebeurd is en of er ervaringen en psychische klachten zijn die het herstel belemmeren.

Aanvullend is het belangrijk om te beoordelen wat er, bijvoorbeeld op gebied van vaardigheden, nodig is om de kwaliteit van het gewone dagelijkse leven verder te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar zowel de thuissituatie, de situatie op school of op het werk, als ook in de vrije-tijdsbesteding voor een goed sociaal netwerk.

Als je werkt met cliënten die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt heb je kennis over het (h)erkennen van trauma nodig. Weten wat de effecten zijn van trauma, hoe dit een rol speelt in het dagelijkse leven van de inwoner en weten wat er nodig is om de veerkracht van de cliënt te vergroten.

In de ACE studie van Felitti e.a. komt naar voren dat er een sterke relatie bestaat tussen het aantal meegemaakte nadelige emotionele ervaringen in de jeugd (trauma’s) en de mate van psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen in de volwassenheid. Veel traumatische ervaringen zijn relationele trauma’s. Wat ga jij doen om je steentje bij te dragen in het herstel van de inwoner?

Professionals die werken met cliënten die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt hebben kennis over het (h)erkennen van trauma nodig. Weten wat de effecten zijn van trauma, hoe dit een rol speelt in het dagelijkse leven van de cliënt en wat er nodig is om de veerkracht van de client te vergroten.

Deze cursusdag is een van de vier modules van de opleiding;
Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten
Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Alle modules:
1. Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken
2. Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken
3. Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening
4. Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei

Meer weten over trauma? Luister dan ook eens naar de podcast met Nanda de Bruin over trauma. 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder