fbpx

Trauma

Trauma is een belangrijk onderwerp voor professionals die werken met gezinnen waar sprake is (geweest) van kindermishandeling of huiselijk geweld. We weten steeds meer over de effecten van ingrijpende gebeurtenissen op het brein en hoe dit doorwerkt in het gedrag van mensen. Posttraumatische stressreacties en andere reacties op trauma kunnen ertoe leiden dat de persoon (kind of volwassene) zich gedraagt op een manier die jou als opvoeder of professional uit balans brengt.

Daarom verwerken we de kennis over trauma in onze opleidingen over gesprekken met kinderen en ouders maar willen we ook cursussen aanbieden die specifiek gaan over omgaan met getraumatiseerde personen.

Aanbod:

Aanmelden voor deze opleiding

Verder