fbpx

Veiligheidsplanning en risicotaxatie, van onveilig naar veilig, van lastig naar krachtig!

Bij het vergroten van veiligheid binnen gezinnen zijn hulpverleners geneigd zich vooral te richten op veranderbaar actueel zorgelijk gedrag van kinderen en ouders binnen het gebied van eigen aandacht en expertise. Ze kiezen veelal voor interventies om opvoedvaardigheden te versterken, zelfs wanneer dat eerder niet of te weinig resultaat heeft gehad. Een breder perspectief op de problemen ontbreekt.

Denk aan ouders die bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen niet of nauwelijks de rust hebben om stil te staan bij hun opvoedgedrag. Laat staan de energie hebben om daarin verandering aan te brengen. Daarnaast leiden dergelijke interventies pas op langere termijn tot gedragsverandering. Op korte termijn worden de kinderen nog steeds geconfronteerd met het risicovolle gedrag van ouders. Bovendien is niet alle gedrag veranderbaar en is het bijvoorbeeld voor kinderen uit een gezin met ouders met een verstandelijke beperking van belang dat er steeds veilige volwassenen meekijken en meedoen in de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Door onderscheid te maken tussen wat er enerzijds direct aan veiligheid voor kinderen nodig en waarvoor veiligheidsplanning belangrijk is, en anderzijds te kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden met behulp van risicotaxatie kunnen bovengenoemde valkuilen worden ondervangen.

Veranderingsgerichte houding

Tijdens deze training wordt, in korte colleges verspreid over de dagen, theoretische achtergrondinformatie aangereikt, deze wordt steeds verbonden aan oefeningen en casuïstiek. De deelnemers aan de training versterken hun handelingsrepertoire en oefenen met gespreksvoering. Hierbij is speciaal aandacht voor het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken.

Voor verdieping over gespreksvoering en visualisering van risico’s en veiligheid worden verschillende technieken toegelicht; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning, de ‘Risico ballon’ en pictogrammen voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.

Inhoud van deze training
  • Het belang van onderscheid tussen acute risico’s voor de fysieke veiligheid van kinderen en structurele risicofactoren die ernstig bedreigend zijn voor ontwikkeling van kinderen en hun veiligheid van kinderen structureel ondermijnen,
  • Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning, vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk, criteria om veiligheidsplannen aan te toetsen
  • Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen en bespreken met als achtergrondkennis en werkwijze Care-nl,
  • Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg, (verder) inventariseren van werkpunten en motiverende gesprekstechnieken.
Data en locatie

20 januari en 3 februari 2020 van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht
Deze training wordt ook aangeboden als incompany training

Kosten

€ 525 per persoon inclusief COMPLI-kaarten

Offerte voor een incompany training op aanvraag.

Accreditatie

SKJ 32 punten
NVO-NIP K&J/OG herregistratie 16 punten. K&J/OG opleiding- behandeling 7 punten – diagnostiek 7 punten – extra literatuurstudie 15 punten – overige taken 2 punten

Docenten

Margreet Timmer en Drs. Arianne Geuze van Kiddocom

Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast over het maken van veiligheidsplannen met Arianne Geuze.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder