fbpx

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Van onveilig naar veilig en van lastig naar krachtig

Wanneer we onveiligheid in gezinnen signaleren en ons zorgen maken over de kinderen, willen we zo snel mogelijk de veiligheid herstellen. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Hoe zorg je voor directe veiligheid waardoor de gezinsleden niet steeds nieuwe schade op blijven lopen en niet profiteren van de ingezette hulp? Tijdens de traininge Veiligheidsplanning en risicotaxatie leren je dit op een gefaseerde manier aan te pakken!

date_range18 en 25 juni 2021 van 9.30 tot 16.30 uur
placeBCN CS Catharijnesingel te Utrecht
euro€ 595
control_pointSKJ 32 punten, NVO-NIP 32 punten
person_pinDrs. Arianne Geuze en Margreet Timmer
group_addJeugdzorgprofessionals; hbo en wo

Wat levert de training op?

Tijdens de training Veiligheidsplanning en risicotaxatie verdiep je je kennis over veiligheidsplanning en risicotaxatie en verrijk je je vaardigheden t.a.v. gespreksvoering. Je vraagstelling is immers enorm belangrijk in het werken aan de samenwerkingsrelatie met ouders. We besteden aandacht aan het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken.

We gebruiken daarvoor verschillende tools en technieken; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning en de COMPLI-kaarten met een werkblad voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.

COMPLI-kaarten

Inhoud van de cursus

  • Gefaseerde aanpak bij onveiligheid.
  • Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning.
  • Vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk.
  • Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen.
  • Risicofactoren m.b.v. de COMPLI-kaarten inzichtelijk maken met ouders.
  • Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Van onveilig naar veilig en van lastig naar krachtig

Veiligheidsplannen maken die de directe of structurele onveiligheid herstellen vraagt om een samenwerkingsrelatie met het gezin en goede afstemming tussen alle betrokken hulpverleners. Pas dan kunnen we geweld en verwaarlozing langdurig stoppen. Je moet weten wanneer je veiligheidsafspraken maakt en wanneer je kunt starten met de fase van hulpverlening die gericht is op de risicofactoren en de fase die gericht is op herstel.

Stressfactoren

Als ouders bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen soms te boos op hun kinderen worden. Of niet de energie hebben om voor hun kinderen te zorgen. Lukt het hen niet om te profiteren van hulpverlening gericht op reflectie en gedragsverandering. 

Op korte termijn worden de kinderen nog steeds geconfronteerd met het risicovolle gedrag van ouders. Bovendien is niet alle gedrag veranderbaar en is het bijvoorbeeld voor kinderen uit een gezin met ouders met een verstandelijke beperking van belang dat er steeds veilige volwassenen meekijken en meedoen in de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Stap voor stap

Door onderscheid te maken tussen wat er enerzijds direct aan veiligheid voor kinderen nodig is, en anderzijds te kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden met behulp van risicotaxatie kun je goed aansluiten bij wat het gezin nodig heeft. 

Tijdens deze training leer je om goede veiligheidsplannen te maken en om in dialoog met ouders de risicofactoren in kaart te brengen om samen vast te stellen welke hulp er nodig is. 

In ontvang een set COMPLI-kaarten met een werkblad voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen!

COMPLI-kaarten

Om deze training te kunnen volgen is het belangrijk dat je een basistraining Samenwerken aan Veiligheid of Signs of Safety hebt gevolgd.

Bij het vergroten van veiligheid binnen gezinnen zijn hulpverleners geneigd zich vooral te richten op veranderbaar actueel zorgelijk gedrag van kinderen en ouders binnen het gebied van eigen aandacht en expertise. Ze kiezen veelal voor interventies om opvoedvaardigheden te versterken, zelfs wanneer dat eerder niet of te weinig resultaat heeft gehad. Een breder perspectief op de problemen ontbreekt. Denk aan ouders die bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen niet of nauwelijks de rust hebben om stil te staan bij hun opvoedgedrag. Laat staan de energie hebben om daarin verandering aan te brengen. Daarnaast leiden dergelijke interventies pas op langere termijn tot gedragsverandering. Op korte termijn worden de kinderen nog steeds geconfronteerd met het risicovolle gedrag van ouders. Bovendien is niet alle gedrag veranderbaar en is het bijvoorbeeld voor kinderen uit een gezin met ouders met een verstandelijke beperking van belang dat er steeds veilige volwassenen meekijken en meedoen in de verzorging en opvoeding van de kinderen.
Veiligheidsplanning en risicotaxatie
Door onderscheid te maken tussen wat er enerzijds direct aan veiligheid voor kinderen nodig en waarvoor veiligheidsplanning belangrijk is, en anderzijds te kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden met behulp van risicotaxatie kunnen bovengenoemde valkuilen worden ondervangen.
Veranderingsgerichte houding
Tijdens deze training wordt, in korte colleges verspreid over de dagen, theoretische achtergrondinformatie aangereikt, deze wordt steeds verbonden aan oefeningen en casuïstiek. De deelnemers aan de training versterken hun handelingsrepertoire en oefenen met gespreksvoering. Hierbij is speciaal aandacht voor het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken. Voor verdieping over gespreksvoering en visualisering van risico’s en veiligheid worden verschillende technieken toegelicht; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning, de ‘Risico ballon’ en pictogrammen voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.
Inhoud van deze training
  • Het belang van onderscheid tussen acute risico’s voor de fysieke veiligheid van kinderen en structurele risicofactoren die ernstig bedreigend zijn voor ontwikkeling van kinderen en hun veiligheid van kinderen structureel ondermijnen,
  • Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning, vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk, criteria om veiligheidsplannen aan te toetsen
  • Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen en bespreken met als achtergrondkennis en werkwijze Care-nl,
  • Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg, (verder) inventariseren van werkpunten en motiverende gesprekstechnieken.
Data en locatie
20 januari en 3 februari 2020 van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht Deze training wordt ook aangeboden als incompany training
Kosten
€ 525 per persoon inclusief COMPLI-kaarten Offerte voor een incompany training op aanvraag.
Accreditatie
SKJ 32 punten NVO-NIP K&J/OG herregistratie 16 punten. K&J/OG opleiding- behandeling 7 punten – diagnostiek 7 punten – extra literatuurstudie 15 punten – overige taken 2 punten
Docenten
Margreet Timmer en Drs. Arianne Geuze van Kiddocom
Podcast
Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast over het maken van veiligheidsplannen met Arianne Geuze.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder