fbpx

Veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling

Basistraining Samenwerken aan Veiligheid

Veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten, feiten en meningen lopen door elkaar heen. Besluiten worden vaak genomen onder tijdsdruk doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen. Ouders hebben meestal (nog) geen eigen hulpvraag of motivatie voor hulp. De keuze mogelijkheden voor de beste interventie zijn beperkt en zelden optimaal.

De belangrijkste basis van voor veiligheidsplanning in situatie van kindermishandeling ligt in de oplossingsgerichte benadering. Daarnaast worden er elementen van Signs of Safety, contextuele werken, systeemtheorie en de narratieve therapie gebruikt. Samenwerken aan Veiligheid is vanaf het eerste contact met het gezin gericht op het creëren van een veilige thuissituatie voor kinderen. Het eigen netwerk van het gezin wordt hierbij betrokken. Het netwerk wordt ingeschakeld omdat zij zeven keer vierentwintig uur beschikbaar zijn voor het gezin. Immers de hulpverlening is na 17 uur meestal niet meer bereikbaar.  Daarnaast zijn zij de personen die in contact met het gezin blijven en er is al een relatie met het gezin. Zij hebben kennis over de gewoonten en de (on)mogelijkheden van het gezin.

Wanneer een gezin contact krijgt met de hulpverlening is het belangrijk dat de hulpverlener zo spoedig mogelijk met het gezin alle zorgen en krachten in beeld brengt. Niet alleen de focus op de zorgen maar ook kijken naar de krachten omdat daar de basis voor verandering ligt.

Tijdens deze training, Veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling, gaan we aan de slag met de belangrijkste uitgangspunten van veiligheidsplanning. Deelnemers leren hoe zij samen met ouders en hun netwerk de situatie uitvoerig in kaart kunnen brengen en hoe zij gericht op toekomstige veiligheid en gebaseerd op successen uit het verleden, een veiligheidsplan kunnen maken.
Aangeraden wordt om na het volgen van deze training nog de training; Wat kunnen kinderen ons vertellen?! gesprekken met kinderen over kindermishandeling te volgen om ook de kinderen te kunnen betrekken bij het maken van een veiligheidsplan.

Global inhoud van de training van 2 dagen 

Dag 1 Samenwerkingsrelatie opbouwen en situatie in kaart brengen

 • Werkwijze Samenwerken aan Veiligheid;
 • Basisprincipes en praktijkelementen;
 • Vaststellen individuele leerdoelen deelnemers
 • Samenwerkingsrelatie aangaan met de cliënt; aansluiten en positioneren;
 • Omgaan met weerstand: inzet flowchart oplossingsgericht werken in situaties van onveiligheid;
 • Situatie in kaart brengen middels de veiligheidskaart (framework); doorvragen middels oplossingsgerichte technieken;
 • Statements of Harm formuleren aan de hand van eigen casuïstiek.

Dag 2 Veiligheidsplan maken

 • Netwerk in kaart brengen
 • Veiligheidscirkels
 • De conferentie; aandachtspunten, voorbeeld en oefenen
 • Veiligheidsdoelen opstellen
 • Het veiligheidsplan

Data en locatie
7 en 28 juni 2019 BCN Daltonlaan 100 Utrecht
De training wordt ook als een incompany opleiding aangeboden, in overleg worden data en locatie vastgelegd.

Kosten
€ 495 inclusief reader en lunch voor de training in Utrecht
Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd voor een incompany training

Accreditatie

SKJ 14.25 punten. NVO-NIP herregistratie 13.5, behandeling 11.5, diagnostiek 2, literatuur 9 punten.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder