fbpx

Vraag mij , hoor mij, zie mij! Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Tijdens de cursus Vraag mij, hoor mij, zie mij, gesprekken met kinderen over kindermishandeling, delen we onder andere kennis en ervaringen. Krijg je aanvullende informatie over gespreksvoering met kinderen. Gaan we veel oefenen met het stellen van helpende vragen, gebruik van diverse hulpmiddelen en het geven van informatie op het niveau van het kind.

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen en vaak ook de jeugdhulpverleners moeten tijdens hun onderzoeken ook altijd de kinderen zien en/of spreken. Bij kinderen tot 6 jaar gaat het vaak alleen om observaties. Vanaf 6 jaar gaan de professionals ook in gesprek met kinderen. Kinderen hebben volgens artikel 12 van het Internationaal verdrag van de rechten van het kind, ook het recht om gehoord te worden. Ook in situaties waarin er besluiten worden genomen die hen aangaan.

Dilemma’s

Tijdens deze gesprekken lopen professionals tegen diverse dilemma’s aan. Dilemma’s zoals; spreek ik de kinderen altijd alleen of juist in bijzijn van de ouder(s), wat is voor het kind een veilige omgeving om te praten, welke vragen stel je wel en welke juist niet, moet je de kinderen samen spreken of ieder kind apart, hoe voorkom je dat een kind in een loyaliteitsconflict komt, en zo meer.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met hulpverlening, vaak het gevoel hebben dat ze een pion zijn in het spel van de volwassenen en dat ze vaak geen inspraak hebben over wat er met hen gaat gebeuren. Hulpverleners/onderzoekers zijn zich hier niet altijd van bewust en wanneer zij dat wel zijn, voelen zij zich onmachtig om te praten met het kind, zeker over onderwerpen als kindermishandeling en seksueel misbruik.

Hulpmiddelen

Er zijn diverse gereedschappen en processen om kinderen meer te betrekken bij het in kaart brengen van hun situatie en het maken van plannen over hoe die situatie verbeterd kan worden. Gereedschappen zoals de Drie Huizen, Safety House, Words and Pictures, Immidiate Story en sociocards zijn zeer geschikt om te praten over (on)veiligheid/kindermishandeling.

Om te zorgen dat hulpverleners meer bekwaam voelen in het gebruik van deze hulpmiddelen worden tijdens de training verschillende voorbeelden getoond zodat werkers hierna zelf aan de slag kunnen.

Inhoud van de cursus Vraag mij, hoor mij, zie mij, gesprekken met kinderen over kindermishandeling

 • Om welke kinderen gaat het; cijfers uit onderzoek,
 • Instellingsbeleid,
 • Communicatie in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling,
 • Disclosure; Hoe werkt dat?
 • Introductie; jezelf introduceren en het onderzoeksthema met het kind bespreken,
 • Gespreksregels en Narratief oefenen,
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Steunfiguren in kaart brengen
 • Gespreksvoering middels diverse tools; o.a. Drie Huizen
 • Veilige Huis; met kinderen praten over veiligheidsafspraken
 • Words and Pictures en Immidiate Story

Data en locatie 
De cursus wordt als incompany aanbod verzorgd.

Kosten
Op aanvraag kan er een offerte gestuurd worden voor een incompany cursus.

Accreditatie
SKJ 21.00 punten in het opleidingstraject
VVAK 12 punten voor de vertrouwensartsen

Aanmelden voor deze opleiding

Vraag mij, hoor mij, zie mij, gesprekken met kinderen over kindermishandeling, incompany

Verder