fbpx

Werken aan Veiligheid

Door lokale(wijk)teams en gemeenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Alle professionals dragen hun steentje bij aan het signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en het creëren en borgen van veiligheid. Dat is het werken aan Veiligheid.

Maar wat wordt er nu precies van jou als medewerker bij een lokaal (wijk)team of de gemeente verwacht? Hoe houd je zicht op veiligheid en hoe kom je tot goede afspraken die leiden tot directe, stabiele en toekomstige veiligheid?

Wil jij?

Dan is deze opleiding onmisbaar voor jou! Up-to-date kennis over de laatste ontwikkelingen, veel oefenen met gespreksvoering en verschillende hulpmiddelen en werken aan actuele casuïstiek.

date_rangeIn overleg plannen we de trainingsdata
placeIncompany training
euro

Op aanvraag stellen we een offerte op.

control_pointGeaccrediteerd door SKJ met 45 punten voor het totaal (11.25 punten per dag)
person_pinMargreet Timmer, Nick Bisschops, Nanda de Bruin, Arianne Geuze, Summer Koster en Johanna Hommenga 
group_add

Medewerkers van lokale (wijk)teams of de gemeente.

Wat ga je leren?

Naar aanleiding van het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten hebben we deze cursus, die uit verschillende modules opgebouwd is, samengesteld. Je kunt alle modules direct achter elkaar volgen of de module kiezen die nu relevant is voor jou en je team.

Modules;

1 Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken – lees meer
2 Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken – lees meer
3 Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening – lees meer
4 Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei – lees meer

Werken aan Veiligheid

Door lokale(wijk)teams en gemeenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle professionals hebben een taak in het signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dus ook jij. De ene keer is dat doordat een inwoner zich meldt met hulpvraag en jij signaleert dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. Een andere keer is dat omdat een inwoner en gezin vanuit Veilig Thuis wordt verwezen of overgedragen.

Jij voert de regie en blijft betrokken zodat je kunt volgen of de afgesproken stappen bijdragen aan herstel van de veiligheid. Dat betekent dat je actief betrokken bent bij de inwoner en het huishouden om de situatie in kaart te brengen en vorderingen te evalueren, zodat steeds weer nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Eerst afspraken maken die de directe veiligheid herstellen. Daarna de risicofactoren bespreken en samen bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Samen kijken welke hulp(verlening) in gezet moet worden. En je stopt niet eerder dan dat ook plannen voor stabiele veiligheid gemaakt en uitgevoerd zijn. Hiervoor maakt je een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

Tijdens dit proces werk je samen met de inwoner en zijn huishouden, maar ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de plannen gaat en stelt deze bij als dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling.

Hiervoor ontwikkel je een duidelijke visie op wat nodig is voor het doorbreken van geweld, mishandeling, verwaarlozing en misbruik. Je weet wat er van jou verwacht wordt, kent je mogelijkheden en onmogelijkheden zodat je weet wanneer je ook andere expertise in moet schakelen.

Naar aanleiding van het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten hebben we deze cursus, die uit verschillende modules opgebouwd is, samengesteld. Je kunt alle modules direct achter elkaar volgen of de module kiezen die nu relevant is voor jou en je team.

Modules;

1. Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken
2. Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken
3. Risico gestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening
4. Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei

De training gebruikt het ‘Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten’ en het visiedocument ‘Eerst samenwerken voor veiligheid dan samenwerken voor risico-gestuurde zorg’ als methodische onderlegger.

Tijdens de training wordt geoefend met het toepassen van de kennis, het (door) ontwikkelen van een visie op geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Meer weten over veiligheidsplanning en risico-taxatie? Luister dan ook eens naar de podcast met Arianne Geuze over veiligheidsplanning of over risicotaxatie. 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder