fbpx

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een 5 stappen model, is een leidraad tijdens het signaleren van en het handelen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties (o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling). Per 1 januari 2019 zijn organisaties verplicht om, binnen de meldcode, een afwegingskader te hanteren. Waarbij de afwegingen, (1) melden bij veilig thuis en (2) zelf passende hulp bieden onderbouwt en vastgelegd worden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering helpt professionals om alert te zijn op signalen van mishandeling en verwaarlozing en kan het gevoel van handelingsverlegenheid verminderen. Voor het tijdig signaleren en adequaat handelen is een ketenaanpak nodig. Bij de aanpak van kindermishandeling is motivatie (willen), voldoende vaardig zijn (kunnen) en voldoende zelfvertrouwen (durven) van essentieel belang.

De gevolgen van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn groot. Een belangrijk doel van de training is dan ook het vroegtijdig signaleren van zorgen zodat escalatie en voortduren van geweld voorkomen kan worden.

Tijdens deze training van drie dagdelen verdiepen de deelnemers zich in de verschillende vormen, gevolgen en oorzaken van kindermishandeling. Deelnemers kijken naar de eigen waarden en normen ten aanzien van verschillende situaties rondom zorgsignalen en we bespreken persoonlijke dilemma’s die een rol spelen bij het signaleren. De stappen van de meldcode worden praktische uitgelegd en geoefend aan de hand van diverse werkvormen. Per beroepsgroep wordt er stil gestaan bij het specifieke afwegingskader die gevolgd wordt. Goede gesprekstechnieken om zorgsignalen bespreekbaar te kunnen maken met cliënten waarbij de professional duidelijk is en gelijktijdig oog heeft voor de positie van de cliënt zijn cruciaal en worden met elkaar besproken en geoefend.

Inhoud van de opleiding van 3 dagdelen

  • Stappen van de meldcode
  • Het afwegingskader
  • Signalen van kindermishandeling
  • Feiten in kaart brengen
  • Vormen van kindermishandeling
  • Gevolgen van kindermishandeling
  • Collegiaal consult of casuïstiek bespreking
  • Samenwerken met Veilig Thuis en andere organisaties
  • Zorgsignalen bespreken met cliënten

Data en locatie
31 oktober, 7 en 14 november 2018 van 9 tot 12 uur te Assen

Kosten
€ 295 per persoon inclusief reader.
De training kan ook op locatie verzorgd worden, we sturen u op verzoek graag een offerte.

Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 21.5 punten in het opleidingstraject

Trainer
Summer Koster 

Hieronder vindt je de afwegingskaders van de verschillende beroepsgroepen:

BewarenBewaren

BewarenBewaren

 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder