Words and Pictures

Words and Pictures

Middels een woord en beeld verhaal (Words and Pictures, Susie Essex e.a.) kun je samen met ouders komen tot een gezamenlijk verhaal. De ‘Words and Pictures’ kunnen verschillende doelen hebben. Zo kan het zich onder andere richten op;

 • Het maken van een eenduidige uitleg van de zorgen op niveau en in taal dat leeftijdseigen is en past bij het specifieke kind,
 • Eén lijn en openheid over afspraken uit het veiligheidsplan.

Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen, zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, eigen uithuisplaatsing of die van een broer(tje) en/of zus(je) zijn in het leven van jonge kinderen maken we vaak gebruik van prentenboeken om hen dit uit te leggen.

Zo zijn er bijvoorbeeld al prentenboeken over seksueel misbruik, een papa of mama die in de gevangenis zit, een ouder met psychiatrische problematiek maar ook over uithuisplaatsing in bijvoorbeeld een pleeggezin. Deze boeken zijn ondersteunend voor kinderen en helpen volwassenen om moeilijke onderwerpen met hun kinderen te bespreken.

Echter ontbreekt de duidelijkheid over hun eigen situatie, duidelijkheid waar veel kinderen behoefte aan hebben. Het is daardoor belangrijk dat de gebeurtenissen in het leven van het kind uitgelegd worden middels een persoonlijk verhaal. Kinderen zijn dan enorm trots wanneer er door de belangrijke mensen uit hun leven speciaal voor hen een boekje is gemaakt. Dit alles moet gebeuren op het niveau en in taalgebruik dat past bij het kind.


Afbeelding getekend door Mona Vrielink

Niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig voor ouders en/of verzorgers, zelfs niet voor hulpverleners om aan kinderen uit te leggen wat er gebeurd is in het leven van het kind. Velen zijn al snel bang om het kind te veel te belasten. Ook ontbreekt het hen aan duidelijke en ook eenvoudige woorden om de gebeurtenissen uit te leggen. Wanneer blijkt dat het kind nooit uitgelegd heeft gekregen wat maakt dat hij niet meer thuis woont zal dat zelden vanuit onwil zijn geweest. Onmacht kan hieraan ten grond slag hebben gelegen. Ook ontstaat de indruk dat het kind het niet wil weten omdat het immers geen vragen stelt.

Dit mag echter geen excuus zijn om niet te proberen een goede uitleg te geven aan het kind omdat een kind anders zijn eigen uitleg gaat creëren. Een uitleg waarbij het kind zichzelf vaak de ‘zwarte piet’ toespeelt.

Afbeelding getekend door Mona Vrielink

In de Words and Pictures worden de onderstaande elementen in ieder geval beschreven:

In deze training gaan we ons richten op het maken en gebruiken van ‘Words and Pictures. Naast een korte uitleg over het ontstaan en het doel gaan we ook veel oefenen en verhalen maken voor kinderen. Deze cursusdag sluit goed aan bij de overige trainingen over veiligheidsplanning.

Inhoud van de eendaagse training Words and Pictures:
 • Words en Pictures, ontstaan en doel
 • Belangrijke thema’s; ontschuldigen, ouders nemen verantwoordelijkheid
 • Wat moeten kinderen ook weten
 • Veiligheidsafspraken uitleggen
 • Voorkomen van (her)traumatisering
 • Voorbeelden en ervaringen van de docent
 • Leren van elkaars verhalen en ook verbeter voorstellen geven
 • Oefenen met het maken van een woord en beeldverhaal, het verhaal van Joost of ruimte voor casuïstiek vragen
 • Immidiate story (het onmiddelijke verhaal); ingrijpende gebeurtenissen, zoals een huisverbod of een uithuisplaatsing, direct uitleggen aan kinderen
Data en locatie

Incompany training

Kosten

Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd

Accreditatie

Kan aangevraagd worden bij verschillende beroepsverenigingen

Aanmelden voor deze opleiding