fbpx

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen, kinderen die uit huis geplaatst zijn nadat het thuis onveilig was is een mooie maar soms ook uitdagende taak. Wanneer kinderen verschillende ingrijpende of traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt kan dit zorgen voor posttraumatische stressreacties. Kinderen kunnen zich hierdoor gedragen op een manier die jou uit balans brengt. De relatie met jou, met andere volwassenen en zelfs met leeftijdsgenoten kan instabiel of onvoorspelbaar zijn. Je gebruikelijke opvoedingsmethoden werken bij hen mogelijk niet.

Deze training is voor pleegouders en andere (beroeps)opvoeders en helpt jou het gedrag van je (pleeg)kind door een traumabril te bekijken. Kijken door een traumabril vergroot de kans op een stabiele opvoeder-kindrelatie en verkleint de kans op een (nieuwe)uithuisplaatsing. Onderzoek laat zien dat de training leidt tot meer kennis, grotere tevredenheid en minder stress bij opvoeders. 

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Die zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in de presentatie’s, casusbeschrijvingen en oefeningen. Er is volop aandacht voor toepassen van kennis en ervaringen in de dagelijkse praktijk.

De training is oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). Leony Coppens en Carina van Kregten hebben het programma vertaald en doorontwikkeld naar de Nederlandse situatie. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is als ‘goed onderbouwde interventie’opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut.

Programma van 8 modules:

 • kennismaking
 • verschillende soorten trauma
 • begrijpen van de effecten van trauma
 • een veilige omgeving creëren
 • omgaan met gevoelens en gedrag
 • verbinding en herstel
 • hoe je een pleitbezorger voor je kind wordt
 • voor jezelf zorgen

Doelen

 • vergroten van kennis over de effecten van trauma op de ontwikkeling van kinderen;
 • vaardig worden in het vergroten van de veiligheid en het welzijn van getraumatiseerde kinderen;
 • gepast reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen van getraumatiseerde kinderen;
 • voor zichzelf te zorgen en steun te krijgen van en te zoeken bij anderen;
 • vaardigheden vergroten t.a.v. het effectief zorgen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren;
 • getraumatiseerde kinderen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde verbindingen;
 • getraumatiseerde kinderen te helpen hun krachten te herkennen en die te ontwikkelen;
 • getraumatiseerde kinderen te helpen om strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om op te groeien tot gezonde en goed functionerende volwassenen.

Doelgroep

Volwassenen die in welke hoedanigheid dan ook als ouder, pleegouder, adoptieouder, pedagogische medewerker, pleegzorgmedewerker, jeugdbeschermer of anderszins zorg en verantwoordelijkheid hebben voor een getraumatiseerd kind.

Data en locatie

In overleg worden data en locatie vastgesteld. De training kan ‘s avonds of overdag gegeven worden
8 avonden van 2 uur
4 dagdelen van 4 uur

Kosten

Op aanvraag wordt een offerte opgesteld

Trainer

Margreet Timmer

Aanmelden voor deze opleiding

Verder