Het Netwerkberaad is de manier om tot een gedragen plan te komen

Met elkaar in gesprek over heden en toekomst.
Netwerkberaad

Samenwerken met alle betrokkenen hoe doe je dat op een efficiënte manier? Hoe kun je met elkaar tot een gedragen plan komen? Daarvoor is draagvlak nodig. Met elkaar onderzoeken wat er nodig is en hoe dat in de praktijk vorm kan krijgen.

Vaak zien mensen er enorm tegenop om met een grotere groep mensen in gesprek te gaan en met elkaar een plan te maken. Het kan natuurlijk ook best spannend zijn om  een groepsgesprek te begeleiden.

Na deze training; Het Netwerkberaad is de manier om tot een gedragen plan te komen!

Deel deze pagina

Praktische informatie

€625 p.p
SKJ 21.00 punten

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
4 oktober 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Utrecht 6

Overige informatie

Dag 1

 • Context van deze training
 • Doelen en verwachtingen van het beraad
 • Proces van een netwerkberaad
 • De uitvoering
 • Oplossingsgerichte vraagtechnieken
 • Oefenen
 • Hoe nu verder?

Dag 2 

 • Terugkoppeling dag 1
 • De positie van het kind bij het beraad
 • Verslaglegging
 • Weerstand
 • Good Practices
 • Waar sta je nu
 • Motiveren voor hulp
 • Oefenen
 • Handvatten voor het werken met systemen
 • Hoe nu verder?

Het Netwerkberaad is de manier om tot een gedragen plan te komen!

Met elkaar in gesprek over heden en toekomst.

Het netwerkberaad is een bijeenkomst waarin samen met het gezin en hun netwerk van familie, vrienden en hulpverleners de situatie in kaart wordt gebracht en afspraken gemaakt worden voor vervolg stappen. Dit plan is gebaseerd op informatie over de huidige situatie, de risico-uitspraak en de wensen voor de toekomst. Leidend is de vraag wat de vervolgstappen betekenen voor het veilig opgroeien van het kind.

Het is belangrijk om steeds vanuit een breed perspectief informatie te verzamelen. Dit vraagt van jou om te werken vanuit een oprecht nieuwsgierige houding waarbij aangesloten wordt bij dat wat door de cliënt ingebracht wordt. Ideeën en verhalen van de cliënt worden uitgediept en gezet naast de kennis en informatie van de professional. Een houding van rigor and grace of ook wel compassie en controle (Baartman) genoemd. Met de open houding is het belangrijk de focus gericht te houden op het doel van het netwerkberaad: zicht krijgen op de visie en mogelijkheden van het netwerk en de kracht van het netwerk versterken t.b.v. het veilig opgroeien van het kind.

Het formele en informele netwerk van de cliënt (de directbetrokkenen) bestaat uit mensen die al een rol spelen in het leven van de cliënt. Mensen die, als het nodig is 24 uur per dag, zicht hebben op het kind en het gezin. Weten wat er in zijn/haar leven speelt of heeft gespeeld. Zij worden uitgenodigd om met elkaar de zorgen, krachten en vervolg stappen in kaart te brengen. De informatie van direct betrokken en andere professionals wordt tijdens een netwerkberaad in kaart gebracht zodat een compleet beeld ontstaat van de situatie en de oplossingsmogelijkheden en iedereen actief betrokken is bij de situatie.

In deze training gaan we praktisch in op het gehele proces van de eerste voorbereidingen, de uitvoering en de verslaglegging van het netwerkberaad. Het verdiepen van de oplossingsgerichte gespreksvoering en houding staat centraal. Oplossingsgericht werken is meer dan alleen aansluiten bij de cliënt met een coachende houding. Het is ook oplossingsgericht sturen en soms instrueren.

We bieden een training van anderhalve dag voor de onderzoekers, gedragsdeskundigen en werkbegeleiders over het leiden van een netwerkberaad. Met daarna een terugkomdagdeel om de gemaakte vorderingen te delen en verder te verdiepen.

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning
eendaags event
Veiligheidsplanning
Driedaagse training
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.