Geweldloos verzet

Training TIMM Consultancy Geweldloos verzet

Duidelijke grenzen stellen en toch vanuit verbinding in contact blijven met jongeren die gedrag laten zien dat niet oke is. Gedrag dat over de grens gaat, dat jou triggert maar ook dat om een duidelijke stelling van jou vraagt. De kunst is dan om te zorgen dat de situatie verbetert in plaats van verder escaleert.

Vanuit Geweldloos verzet maak je, als volwassene, een eind aan het gewelddadige of destructieve gedrag van de jongere. Je wordt hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en andere hulpverleners. Belangrijk is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. Je volgt een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het gedrag niet langer wordt geaccepteerd.

Deze inspirerende en tegelijk praktische training is voor iedereen die wil gaan werken vanuit de principes van Geweldloos verzet. Als je meer wilt weten over escalatiepatronen en geweldsspiralen in gezinnen en groepen. En nog belangrijker, wilt leren hoe je deze doorbreekt, door middel van het vergroten van aanwezigheid, de inzet van supporters en de specifieke verzetsinterventies.

Je wordt uitgedaagd om je eigen rode knoppen te onderzoeken en “het ijzer te smeden als het koud is.”. De oefeningen die tijdens de training aanbod komen kunt je vervolgens gebruiken op de werkvloer.

Het is zowel toepasbaar in eigen contacten met jongeren als in de begeleiding van ouders, die te maken hebben met opstandig en/of agressief gedrag van jongeren.

Na de training Geweldloos verzet

Deel deze pagina

Praktische informatie

€675 p.p
Op locatie van de aanvrager
Wordt aangevraagd bij SKJ voor de hbo professional
Beroepsopvoeders; pedagogisch medewerkers, pleegouders, gezinshuisouders

Beschikbaarheid

Er zijn op het moment geen trainingen beschikbaar. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze training

Hou mij op de hoogte

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *

Overige informatie

Programma training Geweldloos verzet
 • Visie en principes van Geweldloos verzet
 • Verschillende vormen van escalatiepatronen
 • Oude en Nieuwe Autoriteit gebaseerd op zelfcontrole, aanwezigheid en ondersteuning.
 • Oefenen met de basishouding
 • De 5 pijlers van Geweldloos Verzet
 • Oefenen met eigen rode knoppen en “ het ijzer smeden als het koud is”
 • Vergroten van ouderlijke aanwezigheid
 • De inzet van supporters, belang van het opbouwen en inzetten van het netwerk
 • Het inzetten van de verzetsinterventies van Geweldloos Verzet De uitgestelde reactie
 • De aankondiging
 • De ‘sit-in’
 • Telefoonronde, volgen, staking
 • Het gebruik van relatie- en herstelgebaren
 • It takes a village to race a child

Tijdens trainingsdag 2 wordt gedurende 1 dagdeel samen met een trainingsacteur geoefend met de vaardigheden.

Duidelijke grenzen stellen en toch vanuit verbinding in contact blijven met jongeren die gedrag laten zien dat niet oké is. Gedrag dat over de grens gaat, dat jou triggert maar ook dat om een duidelijke stelling van jou vraagt. De kunst is dan om te zorgen dat de situatie verbetert in plaats van verder escaleert.

Vanuit Geweldloos verzet maak je, als volwassene, een eind aan het gewelddadige of destructieve gedrag van de jongere. Je wordt hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en andere hulpverleners. Belangrijk is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. Je volgt een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het gedrag niet langer wordt geaccepteerd.

Centraal staat een attitude van ‘presentie’ die tot uiting komt in:
 • Het vergroten van aanwezigheid en betrokkenheid.
 • Het voorkomen van escalaties door controle over het eigen gedrag, bijvoorbeeld het weerstaan van provocaties en zelf strikt vermijden van fysieke of verbale agressie.
 • Het doorbreken van het isolement en creëren van een support-netwerk.
 • Een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol en zelfdestructief gedrag.

Vanuit de houding van Geweldloos verzet ga je je, op constructieve en vastberaden wijze verzetten tegen onacceptabel gedrag door middel van een geheel van maatregelen die elkaar onderling versterken.

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen;
 • De aankondiging aan het kind dat je verandering van de situatie wilt en daaraan gaat werken op een andere manier dan voorheen en met steun van supporters uit de omgeving.
 • De sit-in, om duidelijk te maken dat je het destructieve gedrag niet langer accepteert en het kind vraagt om een oplossing te bedenken.
 • Bevelen weigeren: het doorbreken van de gewoonte om tegemoet te komen aan eisen van het kind die (al of niet met dreigementen) worden afgedwongen.
 • De telefoonronde, waarin je systematisch telefonisch contact zoeken met contactpersonen van het kind.
 • Het volgen van het kind als je eenmaal weet waar het kind is.
 • De staking, waarbij het hele gezin drie dagen thuisblijft en alle overige werkzaamheden afzegt.
 • Verzoeningsgebaren, die helpen de relatie met het kind te verbreden, zodat die niet langer alleen nog uit conflicten bestaat.

Deze inspirerende en tegelijk praktische training is voor iedereen die wil gaan werken vanuit de principes van Geweldloos verzet. Als je meer wilt weten over escalatiepatronen en geweldsspiralen in gezinnen en groepen. En nog belangrijker, wilt leren hoe je deze doorbreekt, door middel van het vergroten van aanwezigheid, de inzet van supporters en de specifieke verzetsinterventies.

Je wordt uitgedaagd om je eigen rode knoppen te onderzoeken en “het ijzer te smeden als het koud is.”. De oefeningen die tijdens de training aanbod komen kunt je vervolgens gebruiken op de werkvloer.

Het is zowel toepasbaar in eigen contacten met jongeren als in de begeleiding van ouders, die te maken hebben met opstandig en/of agressief gedrag van jongeren. Geweldloos Verzet, is ontwikkeld door Haim Omer die zich liet inspireren door Mahamat Gandhi en Martin Luther King.

Na het volgen van deze training:
 • Ken je de uitgangspunten en de 5 pijlers van Geweldloos Verzet.
 • Kun je de escalatiepatronen en geweldsspiralen herkennen en gebruik maken van de verzetsinterventies.
 • Heb je inzicht in je eigen rode knoppen en de vaardigheden om hiermee om te gaan.
 • Weet je hoe je supporters en verzetsinterverventies benut in het verzet tegen destructief gedrag van jongeren.

Gespreksvoering 

Nikki Langerak

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Gespreksvoering

Gespreksvoering
2 dagen, bij voorkeur met terugkom bijeenkomsten
Gespreksvoering
Tweedaagse training
Gespreksvoering
Tweedaagse training
Gespreksvoering
Eendaagse training
Gespreksvoering
Eendaagse training

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.