Het familienetwerkberaad

Herstel van de veiligheid door inzet van het sociale netwerk
Het familienetwerkberaad

Jeugdprofessionals houden zich in hun werk ook bezig met geweld in afhankelijkheidsrelatie. Om de veiligheid te herstellen is het belangrijk om samen met het gezin en hun familie en vrienden een plan te maken.  Dat doe je door een bijeenkomst te organiseren, het familienetwerkberaad.

Tijdens het familienetwerkberaad (Signs of Safety of samenwerken aan veiligheid) maak je samen met het gezin en hun netwerk van familie, vrienden en hulpverleners een plan dat gebaseerd is op informatie over de huidige situatie en de wensen voor de toekomst.  

Na deze driedaagse training, Het Familienetwerkberaad:

Deel deze pagina

Praktische informatie

€895,- p.p
Utrecht
SKJ 31.50 punten
Jeugd- en gezinsprofessionals, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden

Beschikbaarheid

Er zijn op het moment geen trainingen beschikbaar. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze training

Hou mij op de hoogte

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *

Overige informatie

Training Dag 1: Het Familienetwerkberaad organiseren en leiden 

Na deze training kun je, samen met het gezin een bijeenkomst organiseren en heb je de vaardigheden geoefend die je nodig hebt om een familienetwerkberaad te leiden. 

Ochtend:

 • Oplossingsgericht of progressiegericht werken
 • Oplossingsgericht werken binnen verschillende kaders
 • Positief herformuleren

Middag:

 • Het familienetwerkberaad: Proces, strategie, onderwerp breed verkennen, samenvatten en ordenen, besluiten nemen.
 • Het familienetwerkberaad in de praktijk
 • Oefenen met het familienetwerkberaad

Training  dag 2: Samenwerken met het formeel en informeel netwerk

Na deze training kun je de verschillende hulpmiddelen gebruiken en ben je je bewust van je eigen houding en manier van samenwerken met het gezin en hun netwerk. 

Ochtend: 

 • Wat werkt bij verandering
 • Taxatie en beweging op het gebied van Kindermishandeling  (kantelmodel) 
 • Van klacht naar wens 
 • Systeem gericht werken

Middag:

 • Nut en noodzaak van het netwerk
 • Motivatie: oefenen van gesprekken met cliënten die niet gemotiveerd lijken.
 • Omgaan met weerstand  
 • Oplossingsgericht sturen

Training dag 3: Het veiligheidsplan  

Na deze training weet je hoe je in de samenwerking met ketenpartners duidelijke afspraken kunt maken over wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het veiligheidsplan. Hoe het veiligheidsplan zich verhoudt tot de risicogestuurde hulpverlening en wat het tijdspad is voor het gemaakte plan.  

Ochtend:

 • Visie op Veiligheidsplanning; De Gefaseerde ketenaanpak – Multidisciplinaire aanpak – Progressiegericht werken
 • Veiligheidskaart; aan de hand van de veiligheidskaart werken aan je eigen casus
 • Casuïstiek – risico uitspraak formuleren

Middag:

 • Risico-uitspraak bespreken met ouders
 • Gewenste situatie – bodemeisen – veiligheidsdoelen
 • Seven steps decision making process
 • Kenmerken van een goed Veiligheidsplan
 • Ketensamenwerking

Er kunnen ook losse onderdelen van deze training gevolgd worden. Zo kunnen we altijd een passende training aanbieden.

Het familienetwerkberaad of de conferentie (signs of safety of samenwerken aan veiligheid) is een bijeenkomst waarin samen met het gezin en hun netwerk van familie, vrienden en hulpverleners een veiligheidsplan wordt gemaakt. Dit plan is gebaseerd op informatie over de huidige situatie en de wensen voor de toekomst.   

Het is belangrijk om steeds vanuit een breed perspectief informatie te verzamelen en vanuit een multidisciplinair overleg afspraken te maken voor het vervolg. Dit vraagt van de medewerkers om te werken vanuit een oprecht nieuwsgierige houding waarbij aangesloten wordt bij wat door de cliënt ingebracht wordt. Ideeën en verhalen van de cliënt worden uitgediept en gezet naast de kennis en informatie van de professional. Een houding van rigor and grace of ook wel compassie en controle (Baartman) genoemd.  

Het formele en informele netwerk van de cliënt (de directbetrokkenen) bestaat uit mensen die al een rol spelen in het leven van de cliënt. Mensen die, als het nodig is 24 uur per dag, zicht hebben op de cliënt. Weten wat er in zijn/haar leven speelt of heeft gespeeld. Zij worden uitgenodigd om met elkaar de zorgen, krachten en vervolg stappen in kaart te brengen. De informatie van direct betrokken en andere professionals wordt tijdens een familienetwerkberaad in kaart gebracht zodat een compleet beeld ontstaat van de situatie en iedereen actief betrokken bij het plan. Er wordt met elkaar gewerkt aan directe en stabiele veiligheid. De eerste stap is herstellen van acute veiligheid en daarna volgt werken aan stabiele veiligheid.  

Het organiseren en leiden van een beraad is een taak die veel creativiteit, vastberadenheid en flexibiliteit vraagt. Als een beraad goed geleid wordt kan op deze manier een plan gemaakt worden dat gebaseerd is op evidence based informatie van het systeem zelf aangevuld met informatie en kennis van de aanwezige professionals.  

Tijdens het beraad moet je een structuur vasthouden zodat beslissingen niet te snel genomen worden. Zonder goede onderbouwing en informatie over uitzonderingssituaties in het verleden wordt het moeilijk een goed veiligheidsplan te maken. Tegelijkertijd moet je flexibel zijn. Je sluit aan bij het tempo van het systeem. Er moet eerst gewerkt worden aan de motivatie om te willen werken aan een plan. Hierbij gaat het zowel om interne als externe motivatie.  

Om een goed veiligheidsplan te maken is het belangrijk om samen te werken met het informele en formele netwerk van het gezin. Maar hoe krijg je zicht op het netwerk van het gezin en wat doe je als er bijna geen steunend netwerk is? Hoe vasthoudend ben je dan?

Er zijn verschillende hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het in kaart brengen van het netwerk van het gezin. Het is belangrijk dat je deze hulpmiddelen kunt gebruiken. Daarbij werk je vanuit een vragende, nieuwsgierige houding. De oplossingsgerichte – of progressiegerichte basishouding en vraagtechnieken zijn het startpunt van je samenwerkingsrelatie met het gezin.

Samen met het netwerk van het gezin maak je een veiligheidsplan. In dit plan staat heel concreet hoe de veiligheid in het gezin hersteld wordt. Weet jij al nog niet wat er nou in een veiligheidsplan hoort te staan? Of welke verantwoordelijkheid je hebt in het maken of uitvoeren van het plan? Of loop je er wel eens tegen aan dat de afspraken bijna niet te controleren zijn? Hoe weet je nu zeker dat het gemaakte plan ook echt zorgt voor veiligheid? In onze 3e trainingsdag leer je hier alles over.  

Belangrijke basis voor het maken van een veiligheidsplan is werken vanuit een duidelijke visie. Maar ook weten uit welke 5 punten een effectief veiligheidsplan bestaat en welke stappen nodig zijn om een plan te maken. Rode draad tijdens al je gesprekken is werken vanuit een oplossingsgerichte basishouding en gebruik maken van heel veel verschillende vraagtechnieken. Tegelijkertijd houd je ook duidelijk vast aan de zorgen die er zijn en de aanleiding voor het maken van het veiligheidsplan. Afspraken zijn gebaseerd op successen uit het verleden en anders is extra ondersteuning nodig om nieuwe vaardigheden te leren.  

In de samenwerking met ketenpartners maak je duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het veiligheidsplan. Hoe het veiligheidsplan zich verhoudt tot de risicogestuurde hulpverlening en wat het tijdspad is voor het gemaakte plan.  

 • Deze training wordt als modulair aanbod aangeboden zodat de organisatie zelf kan bepalen wanneer welk onderdeel aangeboden wordt aan de medewerkers.  
 • Van de medewerkers wordt verwacht dat zij actuele casuïstiek inbrengen zodat steeds de link wordt gelegd naar de eigen praktijk.   

Reacties van trainees

Shera de Boer

Henny

Praktische training met goede voorbeelden en tips en tops. Relevantie voor de praktijk geef ik een 9. Of Angelique goed aansluit bij de kennis van de groep, vind ik lastig te beoordelen. Zelf vond ik haar zeer deskundig op het gebied van een netwerkberaad leiden. Het is een praktische training waarvan de theorie goed is in te zetten in de praktijk. Dit heeft het me opgeleverd: pauze inlassen om gedachte te ordenen, een raamwerk invullen, concrete afspraken met scholen maken, de risico uitspraak. Ga zo door!
Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning
eendaags event
Veiligheidsplanning
Driedaagse training
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.