Professionele standaarden

Verplichte Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek (SKJ)
Professionele standaarden

Voor je herregistratie of voor je praktijkprogramma moet je deze basis- en verdiepingstraining Professionele standaarden – beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht volgen.

De beroepscode en het tuchtrecht geeft jou aan de ene kant handelingsvrijheid terwijl aan de andere kant de verantwoordelijkheid hierdoor toeneemt om op juiste wijze verantwoording af te leggen.

Ben jij op zoek naar een enerverende, inspirerende en interactieve training waarin je uitgedaagd wordt om te reflecteren op je werk dan zien we je graag!

P.s. het is ook mogelijk om alleen de verdiepingstraining te volgen als je eerder al de basistraining afgerond hebt. Mail dan even naar tim@timmconsultancy.nl

Na deze training over Professionele standaarden:

Deel deze pagina

Praktische informatie

€525 p.p
Dagdeel 1 is op locatie en dagdeel 2 online: 5 september in Amersfoort - 11 september in Assen 26 september in Assen - 29 september in Assen - 2 oktober in Utrecht - 1 november in Utrecht- 5 december in Utrecht 7 december in Assen
Accreditatie SKJ 12.40 punten voor beide dagdelen samen
Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
11 juni 2024 Toon alle lesdagen van 09:00 tot 13:00 Meer informatie 11/6 Assen 18/6 Online 6
14 oktober 2024 Toon alle lesdagen van 09:00 tot 13:00 Meer informatie Assen 14/10 - online 21/10 9
10 december 2024 Toon alle lesdagen van 09:00 tot 13:00 Meer informatie Assen 10/12 - online 17/12 9

Overige informatie

Professionele standaarden – beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Basistraining:

  • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht 
  • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals 
  • Verantwoorden van je keuzes 
  • Het gebruik van een moreel beraad 

Verdiepingstraining: 

  • Kennisquiz 
  • Introductie van de richtlijnen 
  • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals 
  • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht 
  • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie? 

Toetsing
Tenslotte neem je deel aan een moreel beraad (of je organiseert er zelf een) en schrijft hier een reflectie verslag over. Dit verslag moet met een voldoende beoordeeld worden. Als dat de eerste keer nog niet gelukt is krijg je een herkansing. 

De training wordt gegeven door Summer Koster, Klariena Bouma, Sharlon Silvano en Marije Mulder.

Professionele standaarden – beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van  jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werk je autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders zoals de vakinhoudelijke richtlijnen en verschillende wetgeving.

De beroepscode en het tuchtrecht geeft jou handelingsruimte. Maar  daarmee neemt ook de verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

Vakinhoudelijke richtlijnen
Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom belangrijk dat je mogelijkheden hebt om je ethische dilemma’s met anderen te bespreken.

Wettelijke kaders
In het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Dus doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken. 

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)
Hierin leer je hoe je aan de hand van richtlijnen en de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. We bespreken welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen. En je zult ervaren hoe een moreelberaad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen. 

Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)
Doordat je regelmatig op je eigen handelen reflecteert en je handelen en kennis toetst bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Onder andere maak je hierbij gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. 

Met deze twee modules en een voldoende beoordeling op je toets voldoe je aan de eisen voor de herregistratie of als onderdeel van je praktijkprogramma!

Reacties van trainees

Shera de Boer

Shera de Boer

Klariena heeft een ontzettende leuke en afwisselende training gegeven. Wat gezien wordt als een erg pittige stof heeft zij luchtig weten te maken. Het heeft mij meer inzicht gegeven in wat de tuchtrecht is, wie daarbij betrokken zijn en waar bijvoorbeeld een klacht aan moet voldoen. Ook heb ik geleerd dat er verschillende werkkaarten bestaan vanuit de richtlijnen jeugdhulp.
Amanda van Dam

Amanda van Dam

Opfrissing van mijn kennis en handvatten om direct toe te passen in de praktijk. Daarnaast bewustwording van wie ik ben als professional en waar ik voor sta. Inhoudelijk goed en actueel, een geweldige trainer die met veel passie en kennis iedereen weet te inspireren.
Esther Velema

Esther Velema

‘Klariena gaf de cursus op een vrolijke en inspirerende wijze en sloot goed aan bij de individuele werksituaties en wat bovenal erg enthousiast en hield rekening met iedereen zijn spanningsboog. Een mooie training die zorgt voor een stukje bewustwording betreft het vak dat ik uitoefen. Klarien is een abevlogen docente!’
Jelena van de Wouw

Jelena van de Wouw

De training heeft mijn kennis vergroot over beroepsethiek en tuchtrecht. Weer een stukje extra bewustwording gecreëerd en enthousiast gemaakt voor andere trainingen bij TIMM Consultancy
Annelotte Mica

Annelotte Mica

Een opfriscursus die me ook wel oplettend heeft gemaakt. Wat doe je wel en wat niet, plus waar moet je extra op letten.
Erica Hensing

Ilse ten Have

Klariena heeft een inspirerende energie. Er is een goede balans tussen theorie en oefeningen. Klariena maakt dat de stof minder taai aanvoelt, de vertaalslag naar de praktijk is zo gemakkelijk gemaakt. Ik heb de beroepscode weer wat scherper. Het moreel beraad vond ik erg interessant! We mogen ons bewust zijn van onze dilemma’s en hoe dat komt.
Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Wettelijke kaders

Wettelijke kaders
1 dag
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Wettelijke kaders
2 dagdelen van 4 uur

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.