Psychopathologie en complexe scheidingen

Persoonlijkheidsproblematiek in de gespreksruimte
Psychopathologie en complexe scheidingen

Als jij werkt met ouders die in een complexe scheiding verwikkeld zijn zal jij je waarschijnlijk ook wel eens afvragen of er bij (een van de) ouders misschien sprake is van psychische problemen die de strijd erger of moeilijk maakt.

Enige kennis van persoonlijkheidsproblematiek en psychische stoornissen, alsmede van de verschillende modellen van denken over psychiatrische problematiek, zijn dan bruikbaar voor de uitvoering van je werk.

Na deze bijscholing;

Deel deze pagina

Praktische informatie

Prijs op aanvraag
Accreditatie SKJ 5.25 en Registerplein 8.5 punten
Jeugd- en gezinsprofessionals

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken

Overige informatie

Training Psychopathologie en complexe scheidingen

  • Classificatie en diagnosestelling
  • Categoriaal denken versus dimensioneel denken
  • DSM 5 en medisch model
  • Bio-psycho-sociaal model
  • Diathese-stress model
  • Enkele veel voorkomende psychische stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen, Cluster A, B en C
  • Big Five Model van persoonlijkheid
  • Scheiding en psychische problematiek
  • Persoonlijkheidsproblematiek in de gespreksruimte: enkele do’s en don’ts

Ouders die gaan scheiden hebben soms naast de moeilijkheden die de scheiding met zich meebrengt, ook last van al langer aanwezige psychische of psychiatrische problematiek.

Psychopathologie en complexe scheidingen

De stress die de scheiding met zich meebrengt, verergert vaak het psychisch lijden, terwijl bestaande vormen van coping met hun moeilijkheden tegelijkertijd wegvallen.

Daarnaast wordt al dan niet bestaande psychische of psychiatrische problematiek ook onderdeel van het wederzijdse conflict: psychiatrische etikettering wordt ingezet om het eigen gelijk te halen, elkaar niet meer te spreken of de omgang met de kinderen te blokkeren.

Als jij te maken hebt met ouders die in een complexe scheiding verwikkeld zijn, is enige kennis van persoonlijkheidsproblematiek en psychische stoornissen, alsmede van de verschillende modellen van denken over psychiatrische problematiek, bruikbaar voor de uitvoering van je werk.

Kennis van persoonlijkheidsstoornissen is helpend, niet om te problematiseren maar om te weten welke eigen(n)aardigheden typerend zijn. Zo kun je je handelen beter afstemmen op de client. Wanneer je weet wat de kenmerken zijn en de implicaties voor de gespreksvoering kun je daarmee ook escalaties voorkomen.

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Complexe scheidingen

Complexe scheidingen
2-daagse training
Complexe scheidingen
26 contacturen
Complexe scheidingen
Tweedaagse training
Complexe scheidingen
Een dagdeel
Complexe scheidingen
Tweedaagse training
Complexe scheidingen
Bijscholing van 3 uur
Complexe scheidingen
Training op locatie (3 uur) en drie keer coaching online (2uur)
Complexe scheidingen
Eendaagse training