Samen onderweg naar stabiele veiligheid

Bijeenkomst voor begeleiders van de casuïstiekbespreking
Samen onderweg naar stabiele veiligheid

Ben jij aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling? Of begeleid jij wel eens de casuïstiek besprekingen van je team? Voor iedereen die het hulpmiddel Samen onderweg naar stabiele veiligheid in de praktijk wil gaan gebruiken organiseren we deze speciale bijeenkomst.

Na een korte uitleg gaan we aan de hand van de inbreng van een of meer deelnemers aan de slag met het hulpmiddel. We werken met een kleine groep. De bijeenkomst wordt geleid door Margreet Timmer, ontwikkelaar van dit hulpmiddel.

Na deze bijeenkomst:

Deel deze pagina

Praktische informatie

€245 incl. tool p.p
Utrecht (november/februari)
n.v.t.
Jeugd- en gezinsprofessionals, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden

Beschikbaarheid

Er zijn op het moment geen trainingen beschikbaar. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze training

Hou mij op de hoogte

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *

Overige informatie

Bijeenkomst Samen onderweg naar stabiele veiligheid

  • Gefaseerde ketenaanpak, werken aan directe veiligheid, stabiele veiligheid en aan herstel,
  • De 7 stappen die in iedere fase voorbij komen,
  • Afstemmen met het netwerk,
  • Reflecteren op stappen die gezet zijn,
  • Doordenken van de stappen die gezet kunnen worden.

Samen onderweg naar stabiele veiligheid

Wanneer je samen met het gezin onderweg bent naar stabiele veiligheid doorloop je een heel traject. Werken aan veiligheid vraagt om langdurige betrokkenheid van de professionals. Dit kan soms wel anderhalf jaar duren. Het is dan fijn dat je team regelmatig meekijkt en je scherpt houdt. Want hoe voorkom je dat je blinde vlekken krijgt? En hoe ontwikkel je met elkaar een visie op veiligheid en dat wat daarvoor nodig is? Wanneer is het goed genoeg?

De visie op gefaseerde ketenzorg helpt ons om allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten te werken en is een waardevolle onderbouwing van ons werk. Om bij te dragen aan veiligheid, is het belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet.

Gefaseerde aanpak

In fase 1 maak je afspraken die de directe veiligheid herstellen zodat betrokkenen geen nieuw letsel (schade) en/of trauma oplopen. De risicofactoren staan in fase 2 centraal. Deze breng je in kaart om samen te bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Het kan zijn dat hiervoor hulp(verlening) in gezet moet worden, maar deze hulp kan ook vanuit het eigen netwerk komen. In fase 3 richt je je op herstel en ontwikkeling van de gezinsleden. Je stopt niet eerder tot er stabiele veiligheid is gerealiseerd. Hiervoor maak je samen met alle betrokkenen een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

It’s a journey not a product

Het werken aan veiligheid is volgens Andrew Turnell; “A journey not a product.” Het gaat om de reis die de betrokkenen maken en die jij als professional begeleidt. Tijdens deze reis werk je samen met alle betrokkenen stap voor stap aan verandering. Dit doe je net zolang tot alle betrokkenen veilig zijn. De reis die je maakt bestaat per fase uit 7 stappen.

De 7 stappen zijn in iedere fase;

1.casus doordenken,
2. gesprek met de betrokkenen,
3. sociaal netwerk in kaart brengen
4. risico-uitspraak en gewenste situatie formuleren,
5. netwerkberaad voorbereiden,
6. netwerkberaad uitvoeren
7. evaluatie en verfijnen of bijstellen van het plan.

Het hulpmiddel voor de casuïstiekbespreking, Samen onderweg naar stabiele veiligheid, helpt je om samen met je team de stappen die nog gezet moeten te doordenken en te reflecteren op de stappen die al gezet zijn.

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning
eendaags event
Veiligheidsplanning
Driedaagse training
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.