Samen beslissen met Samen1plan

Het proces van samen beslissen optimaliseren en op transparante wijze vormgeven
Samen1plan training samen beslissen met samen1plan

Afstemming en samenwerken met andere professionals is enorm waardevol als je werkt met gezinnen. Het is nodig om elkaar te versterken en het gezin te laten profiteren van jullie aanvullende kwaliteiten.

Voor het gezin is het best spannend als hun begeleiders en hulpverleners met elkaar in gesprek gaan. Dat kan maken dat ze terughoudend zijn in de informatie die ze geven maar ook met het geven van toestemming.

Juist daar is Samen1Plan voor ontwikkeld. Samen1Plan is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

De training Samen Beslissen met Samen1Plan richt zich erop dat het proces rondom het samen beslissen, op een transparante manier wordt vormgeven.

Na het volgen van de training Samen Beslissen met Samen1Plan:

Deel deze pagina

Praktische informatie

€op aanvraag p.p
in overleg
Professionals, dienstverleners en vrijwilligers die betrokken zijn bij het gezin

Beschikbaarheid

Er zijn op het moment geen trainingen beschikbaar. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze training

Hou mij op de hoogte

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *

Overige informatie

Module 1 Samenbeslissen – seven steps decision making

Module 2 Werken met Samen1plan

Module 3 Intervisie

De uitwerking van de verschillende modules volgt zo spoedig mogelijk.

Klik op de Hou me op de hoogte button zodat we je kunnen informeren.

Een mooie training als aanvulling om deze training is: Verklarende Analyse

Met meerdere professionals, van meerdere partijen samenwerken met gezinnen vraagt om onderlinge afstemming. De kwaliteit van deze samenwerking heeft invloed op jouw samenwerkingsrelatie met ouders en kinderen en bepaalt de uitkomsten.

De training Samen Beslissen met Samen1Plan richt zich op het verbeteren van dit proces. Er wordt binnen de training gewerkt vanuit het uitgangspunt van de jeugdhulp richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’.

Professionals, dienstverleners en vrijwilligers die bij het gezin  betrokken zijn, vormen één team. Dit team werkt samen met de gezinsleden aan het “herstel van het gewone leven”. Kerndoel is daarbij dat de kinderen in het gezin zich (weer) zonder belemmering of bedreiging kunnen ontwikkelen.

Door de transparante manier van werken, waarbij het instrument Samen1Plan als hulpmiddel wordt ingezet, zijn ouders en kinderen eigenaar van hun plan. Ze kennen de doelen waar ze aan werken en hebben zicht op stappen die door verschillende partijen die bij hen betrokken zijn, worden gezet.

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Methodisch en procesmatig werken

Methodisch en procesmatig werken
9.30 tot 16.30 uur
Methodisch en procesmatig werken
Training van 5 dagdelen
Methodisch en procesmatig werken
2-daagse training
Methodisch en procesmatig werken
3 dagdelen
Methodisch en procesmatig werken
Tweedaagse training
Methodisch en procesmatig werken
Tweedaagse training

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.