Thema

Trauma en veerkracht

De impact van ingrijpende gebeurtenissen
Trauma en veerkracht

Er is veel aandacht voor de impact van ingrijpende gebeurtenissen op volwassenen en kinderen. Veel cliënten die met hulpverleners te maken krijgen zijn getraumatiseerd door bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing, getuige zijn van geweld, plotseling verlies of vluchten uit het eigen land.

Trauma wordt regelmatig nog niet als zodanig herkend, waardoor veel kinderen en volwassenen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Maar wanneer spreek je dan van een trauma? Wat zijn de signalen waaraan je het kunt herkennen? Wat is trauma eigenlijk en wat zijn de effecten van (vroegkinderlijke) traumatisering? Hoe herken je het in de praktijk? Wat is de invloed op de ontwikkeling van het brein? En hoe beïnvloedt traumatisering de gesprekken tussen cliënten en hulpverleners? Om trauma te leren herkennen is het van belang meer over de werking van trauma te weten.

Na het volgen van de training Trauma en veerkracht
Deel deze pagina

Praktische informatie

€625 p.p
Utrecht
SKJ 20.50 NVO-NIP herregistratie 13.5, behandeling 1, diagnostiek 3.5, overige taken 2.5, Registerplein 20, FVB kan opnieuw aangevraagd worden
Jeugdprofessionals, maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen, vaktherapeuten en praktijkondersteuners

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
7 oktober 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Utrecht 10

Overige informatie

Dag 1 Trauma en de impact van ingrijpende gebeurtenissen

 • Wat is trauma en welke soorten zijn er
 • Welke factoren spelen mee; Gebeurtenis, omgeving, coping
 • Veelvoorkomende reacties trauma en gedrag
 • Leeftijdsspecifieke reacties
 • Vier basiselementen als helpende houding
 • Impact van trauma op de hersenen Window of Tolerance
 • Onzichtbare koffer, traumabril en cognitieve driehoek
 • Hechting
 • Trauma, gedachten en gevoel
 • Helpende houding en vaardigheden van de hulpverlener

Dag 2 Trauma en veerkracht

 • Signalen van secundaire traumatisering, effect van het werken met getraumatiseerde cliënten
 • Voorkomen secundaire traumatisering
 • Behandeling van trauma
 • Lichaamsgericht werken
 • Het geleerde koppelen aan casuïstiek
Trauma en veerkracht

Er is veel aandacht voor de impact van ingrijpende gebeurtenissen op volwassenen en kinderen. Veel cliënten die met hulpverleners te maken krijgen zijn getraumatiseerd door bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing, getuige zijn van geweld, plotseling verlies of vluchten uit het eigen land.

Trauma wordt regelmatig nog niet als zodanig herkend, waardoor veel kinderen en volwassenen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Wat is trauma?

Maar wanneer spreek je dan van een trauma? Wat zijn de signalen waaraan je het kunt herkennen? Wat is trauma eigenlijk en wat zijn de effecten van (vroegkinderlijke) traumatisering? Hoe herken je het in de praktijk? Wat is de invloed op de ontwikkeling van het brein? En hoe beïnvloedt traumatisering de gesprekken tussen cliënten en hulpverleners? Om trauma te leren herkennen is het van belang meer over de werking van trauma te weten.

Gedrag van kinderen wordt regelmatig gelabeld als bijvoorbeeld ‘druk’ en ‘opstandig’ gedrag, trauma blijkt vaak de achterliggende oorzaak te zijn. Of we herkennen tijdens gesprekken met ouders het trauma niet en ervaren ouders daardoor als agressief en opstandig, niet open voor hulpverlening.

Gesprekken met kinderen

Ook wanneer het trauma wel bekend is bij professionals kan het zo zijn dat gesprekken met kinderen niet gevoerd worden. Je wilt een kind dat al zoveel heeft meegemaakt immers niet onnodig belasten. Je wilt het niet opnieuw in onveiligheid brengen. De angst om fouten te maken is vaak groot, waardoor gesprekken soms uit de weg gegaan worden.

Maar voor iedereen is het belangrijk gezien en gehoord te worden, juist ook wanneer trauma een rol speelt. Erkennen van het trauma is van groot belang bij het vormgeven van verdere hulpverlening en voorkomt symptoombestrijding. Cliënten betrekken bij dat proces van hulpverlening is essentieel.

Secundaire traumatisering

Werken met cliënten die kindermishandeling of huiselijk geweld meegemaakt hebben kan eigen ervaringen triggeren. Ook kan het op vele andere manieren impact hebben op jouzelf. Bewustwording van de impact maar ook van de noodzaak om goed te kijken naar zelfzorg en naar het opvangen van collega’s.

Zijn er bijvoorbeeld bepaalde afspraken of maatregelen binnen jouw organisatie die secundaire traumatisering tegen proberen te gaan? Of hoe zorg je voor elkaar, vooral in periodes dat iedereen het erg druk heeft.

Deze tweedaagse training Trauma en veerkracht biedt jou volop inspiratie, kennis en nieuwe vaardigheden.

Deze training verzorgen we samen met Het LOCK

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Trauma

Trauma
Trauma
Tweedaagse training
Trauma
8 korte modules (2 dagen)
Trauma
Eendaagse training

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.