Verklarende analyse

Complexe vragen beter begrijpen door een systemische bril
Verklarende analyse

Werk je met gezinnen die al langdurig zorg ontvangen? Dan biedt de training Verklarende Analyse jou alle tools die je nodig hebt! In de verklarende analyse verken je samen met het gezin de problemen die er spelen en de beschermende factoren die ondersteunend zijn. Deze factoren spelen een belangrijke rol om de gewenste situatie te realiseren.

We krijgen in de praktijk allemaal te maken met meervoudige en complexe vragen van gezinnen. Om een afweging te maken in de hulpvragen, de in standhoudende factoren, de beschermende factoren en de gewenste toekomst is een gedegen analyse noodzakelijk. Hierin staat de samenhang tussen ontwikkelingsbehoeften van het kind, opvoedingsvaardigheden en omgevingsfactoren centraal. Deze analyse noemen we een verklarende analyse.

Na het volgen van de training “Verklarende Analyse”

Deel deze pagina

Praktische informatie

€625 p.p
oktober in Utrecht, november in Assen, maart Utrecht
SKJ 22.00 punten, aangevraagd voor NVO-NIP
Jeugdprofessionals en gedragsdeskundigen

Beschikbaarheid

Startdatum Start - eindtijd Locatie Plekken
25 juni 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Amersfoort 7
26 september 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Amersfoort 11
18 november 2024 Toon alle lesdagen van 09:30 tot 16:30 Assen 12

Overige informatie


Programma dag 1 training Verklarende analyse

 • Het samenbeslisproces en de verklarende analyse;
 • Informatievoorziening en commitment tot samenwerken verkrijgen
 • 7 stappen van de verklarende analyse (7 stappen voor besluitvorming)
 • Stap 1; Vraagverheldering en een systemische blik; wie zijn de mensen en wat is vanuit de verschillende perspectieven de hulpvraag?
 • Vraagverheldering vanuit het theoretisch oogpunt van de ecologische systemen van Bronfenbrenner
 • Stress signalen herkennen. Window of tolerance.
 • Stap 2; Analyse vanuit de opvoed driehoek; ontwikkelingsbehoeften kind, opvoedingsvaardigheden en omgevingsfactoren
 • Stap 3; Aard en omvang verkennen

Programma dag 2 training Verklarende analyse

 • Stap 4; samenhangende analyse
 • Een samenhangend verhaal maken op basis van de verschillende perspectieven van de hulpvraag, de klachten en kansen, de beschermende en risicofactoren, de gevolgen en het verhelderen van de gewenste toekomst. Met oog voor de actuele veiligheid en concrete vervolgstappen
 • Stap 5 en 6 samen beslissen over vervolg stappen en besluitvorming t.a.v in te zetten hulp of interventie plan
 • Stap 7 procesevaluatie

Wanneer gebruik je de verklarende analyse:

 • Bij meervoudige en complexe problemen.
 • Als het niet lukt om de juiste manier te vinden om de problemen te doorbreken
 • Wanneer er op meerdere terreinen een aanpak nodig is en er meerdere professionals of organisaties betrokken zijn.

In de Verklarende Analyse maak je samen met het gezin een analyse van de stressfactoren en de hulpvragen. Je kijkt binnen welk systeem die hulpvraag zich afspeelt. Immers de hulpvraag van het gezin kan een andere hulpvraag zijn dan die van de sociale omgeving. Je maakt hierbij gebruik van de ecologische niveaus van Bronfenbrenner. Samen met het gezin verken je het systeem en interactie vraagstukken onderling.

Met het opstellen van een Verklarende Analyse analyseer je samen met het gezin, de zwaarte van stress, is deze overmatig? En kijk je of het gezin in staat is tot leren en ontwikkelen. Daarnaast ga je samen prioriteren waar eerst aan gewerkt gaat worden. Bijvoorbeeld door eerst schulden aan te pakken of een diagnose traject te volgen alvorens opvoedingsondersteuning te bieden.

Na het volgen van de training “Verklarende Analyse” kun je:

 • Een gedegen Verklarende Analyse maken, zodat je complexe vraagstukken in de praktijk, gestructureerd en vanuit een helder onderbouwde analyse kunt benaderen.
 • Kun je samen met het gezinssysteem een analyse maken en weet je hoe je commitment voor vervolg stappen kunt vergaren.
 • Heb je kennis van stressfactoren die van invloed zijn op het verdere hulpverleningsproces en wat dit vraagt voor een gedegen samenwerking; met de uitgangspunten van shared desicion-making.
Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Methodisch en procesmatig werken

Methodisch en procesmatig werken
9.30 tot 16.30 uur
Methodisch en procesmatig werken
Training van 5 dagdelen
Methodisch en procesmatig werken
2-daagse training
Methodisch en procesmatig werken
3 dagdelen
Methodisch en procesmatig werken
Tweedaagse training
Methodisch en procesmatig werken
Tweedaagse training

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.