Werken aan Veiligheid

Door lokale(wijk)teams en gemeenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Werken aan Veiligheid

Alle professionals dragen hun steentje bij aan het signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en het creëren en borgen van veiligheid. Dat is het werken aan Veiligheid.

Maar wat wordt er nu precies van jou als medewerker bij een lokaal (wijk)team of de gemeente verwacht? Hoe houd je zicht op veiligheid en hoe kom je tot goede afspraken die leiden tot directe, stabiele en toekomstige veiligheid?

Na de training Werken aan Veiligheid:

Deel deze pagina

Praktische informatie

Prijs op aanvraag
Op locatie
SKJ met 44.75 punten
Medewerkers van lokale (wijk)teams of de gemeente.

Beschikbaarheid

Er zijn op het moment geen trainingen beschikbaar. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze training

Hou mij op de hoogte

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *

Overige informatie

Dag 1; Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; De stilte doorbreken

 • Geweld kunnen signaleren, inclusief specifieke geweldsvormen (onder andere seksueel geweld, schadelijke traditionele praktijken, ouderenmishandeling), risicofactoren en specifieke risicogroepen 
 • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (met afwegingskader) 
 • Zorgen en krachten concreet in kaart brengen 
 • In gesprek met alle betrokkenen; kinderen/jongeren en volwassenen/ouderen (systeemgericht werken) 
 • Jouw verantwoordelijkheden, taken en grenzen en afstemming in de keten 

Dag 2 Directe Veiligheid; Samen met de inwoner een veiligheidsplan maken

 • Geweld hoort nergens thuis en de visie op gefaseerde ketenaanpak
 • Met direct betrokkenen een veiligheidsplan maken
 • Het gesprek aan kunnen gaan over zorgen en krachten
 • Maken en bespreken van risico-uitspraken en de gewenste situatie
 • Kenmerken van een goed veiligheidsplan
 • Stappen in het maken en monitoren van een veiligheidsplan
 • Samenwerking in de keten, zicht houden op veiligheid

Dag 3 Risicogestuurde zorg; Groei door inzet van hulpverlening

 • Visie op duurzame veiligheid
 • Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg.
 • Geweldsdynamiek en risicofactoren
 • Welke risico-taxatie instrumenten zijn er
 • Werken met de COMPLI-kaarten, Risico-taxatie in dialoog met de inwoners voor het in kaart brengen van de complicerende factoren
 • Prioriteren van de doelen en vaststellen eerste stappen binnen de risico gestuurde hulp
 • Systeemgericht en vanuit een oplossingsgerichte benadering werken

Dag 4 Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; Een plan voor persoonlijke groei

 • Wat is trauma en welke verschillende soorten trauma zijn er?
 • De effecten van trauma begrijpen, window of tolerance en de drie breinen.
 • Traumascreening waar let je op?
 • De basis van traumasensitief gesprekken voeren.
 • Hoe trauma’s kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon.
 • Vergroten van veerkracht.
 • Woord en beeldverhaal maken.
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er?

Werken aan Veiligheid

Alle professionals hebben een taak in het signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dus ook jij. De ene keer is dat doordat een inwoner zich meldt met hulpvraag en jij signaleert dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. Een andere keer is dat omdat een inwoner en gezin vanuit Veilig Thuis wordt verwezen of overgedragen.

Regievoeren

Jij voert de regie en blijft betrokken zodat je kunt volgen of de afgesproken stappen bijdragen aan herstel van de veiligheid. Dat betekent dat je actief betrokken bent bij de inwoner en het huishouden om de situatie in kaart te brengen en vorderingen te evalueren, zodat steeds weer nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Eerst afspraken maken die de directe veiligheid herstellen. Daarna de risicofactoren bespreken en samen bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Samen kijken welke hulp(verlening) in gezet moet worden. En je stopt niet eerder dan dat ook plannen voor stabiele veiligheid gemaakt en uitgevoerd zijn. Hiervoor maakt je een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

Samenwerken

Tijdens dit proces werk je samen met de inwoner en zijn huishouden, maar ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de plannen gaat en stelt deze bij als dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling.

Hiervoor ontwikkel je een duidelijke visie op wat nodig is voor het doorbreken van geweld, mishandeling, verwaarlozing en misbruik. Je weet wat er van jou verwacht wordt, kent je mogelijkheden en onmogelijkheden zodat je weet wanneer je ook andere expertise in moet schakelen.

Naar aanleiding van het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten hebben we deze training van 4 dagen samengesteld.

Luister ook eens deze podcast over Kwestie van Lange adem

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning
eendaags event
Veiligheidsplanning
Driedaagse training
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.