Thema

Jeugd- en gezinsprofessionals – wettelijke kaders

Wettelijke kaders

Als jeugd- en gezinsprofessional heb je te maken met verschillende wettelijke kaders. Wil je alles weten over de Jeugdwet, de meldcode en verslaglegging en dossiervorming? Vanaf nu kun je deze training ook volgen vanuit het STAP-budget.

Je verdiept je kennis over de wettelijke kaders die een belangrijke houvast geven in je werk. Met elkaar onderzoeken we de mogelijkheden die de wet- en regelgeving jou als autonome professional geven.

Na deze 3-daagse training Jeugd- en gezinsprofessionals – wettelijke kaders;

Deel deze pagina

Praktische informatie

€975 p.p
Utrecht en deels online
SKJ 30.50 punten
Jeugd- en gezinsprofessionals

Beschikbaarheid

Er zijn op het moment geen trainingen beschikbaar. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze training

Hou mij op de hoogte

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *

Overige informatie

Dag 1 De Jeugdwet

 • Uitgangspunten van de jeugdwet 
 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Nederland georganiseerd? 
 • Woonplaatsbeginsel, norm van de verantwoorde werktoedeling, rol
  artsen, gemeente en gecertificeerde Instelling. 
 • Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente 
 • Omgaan met privacygevoelige informatie 
 • Preventie, jeugdhulp en dwang- en drangmaatregelen 
 • Aan de hand van casuïstiek aan de slag met de jeugdwet 

Dag 2 Dossiervorming en verslaglegging

 • Dossierplicht; Wettelijke bepalingen die invloed hebben op de dossiervorming
 • Uit welke onderdelen bestaat het dossier
 • Scheiden van feiten en meningen
 • Procesmatig werken (doelen stellen)
 • Persoonlijke werkaantekeningen
 • Bewaartermijn van het dossier en vernietigingsrecht
 • Recht op afschrift Inzagerecht (met betrekking tot minderjarigen)
 • Geldigheidsduur gegevens
 • Geheimhouding en privacy – AVG

Dag 3 Werken met de meldcode

 • Kennis over signalen en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 • Stappen van de meldcode 
 • Het afwegingskader 
 • Samenwerken in de keten en de taken van Veilig Thuis
 • In gesprek met de cliënt ; gesprekken oefenen met de acteur

Dag 1 De Jeugdwet

Als jeugdprofessional heb je dagelijks te maken met complexe vraagstukken. Maar wanneer mag je informatie delen over jouw casus en met wie? Wie mag jeugdhulp aanvragen? Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van een jeugdprofessional? En wie is verantwoordelijk voor de kosten? Al deze onderwerpen zijn vastgelegd in de jeugdwet. 

De jeugdwet heeft een open karakter wat betekent dat er veel van de jeugdprofessional gevraagd wordt. Je hebt veel verschillende mogelijkheden om je werkzaamheden in relatie met de jeugdige en zijn gezin te realiseren. 

Tijdens de training gaan we dieper in op de contouren en mogelijkheden van de jeugdwet en staat jouw rol als professional en de autonomie die je als professional in de jeugdwet hebt centraal. We gaan o.a. in op de mogelijkheden om informatie te delen en de norm van de verantwoorde werktoedeling. We kijken naar de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de professional en de organisatie en de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de gemeente. Ook het principe woonplaats beginsel en de wettelijke aanpassingen daarin komen aanbod. 

Dag 2 Verslaglegging en dossiervorming; the do’s and don’ts

Het dossier is op de eerste plaats een middel dat ten dienste staat van de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening. Je kunt met een goede dossiervorming verantwoorden welke inhoudelijke keuzes je hebt gemaakt. Je verzameld informatie waarop de hulp of begeleiding vorm krijgt. En op deze manier kun je ook terugblikken op de genomen stappen en is informatie beschikbaar voor evaluatiemomenten.

Het dossier is er ook zodat je verantwoording af kunt leggen aan je cliënt en eventueel aan een klachtencommissie of tuchtcollege. Het helpt om alle stappen transparant vast te leggen. Zowel de inhoudelijke informatie als het proces wordt vastgelegd.

Een dossier gebruik je dus niet alleen om verslag te doen van wat je feitelijk hebt gedaan in het kader van intake, diagnostiek en interventie, maar beschrijf je ook de onderbouwing en motivatie.

Dag 3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Om geweld en verwaarlozing te stoppen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Na deze training weet je wat jouw taak en rol hierin is en hoe je samenwerkt met andere professionals. De stappen van de meldcode gaan we bij lang zodat jij straks precies weet wat je moet doen als jij je zorgen maakt over een kind of gezin.   

Er komt steeds meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een groeiend bewustzijn t.a.v. signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een volgende stap is dat we elkaar beter weten te vinden zodat er goed samengewerkt wordt, er meer één taal gesproken wordt en er nog meer systematisch en transparant gewerkt gaat worden. Het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat hierbij helpen. 

Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de verbeterde meldcode. Je krijgt informatie over het signaleren en handelen bij vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties, de stappen van de meldcode, het afwegingskader en het bespreken van je zorgen. 

Wil je meer informatie over de verschillende wettelijke kaders dan vind je hieronder een aantal interessante doorverwijzingen

Jeugdwet

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kwaliteitskader Jeugd

Beroepscode voor professionals in sociaal werk

Margreet Timmer

Heb je vragen over de training?

Bekijk onze Veel gestelde vragen of neem contact op met Margreet voor meer informatie.
Mail: margreet@timmconsultancy.nl

Overige trainingen binnen het thema

Geen trainingen gevonden

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.