Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Sinds 1 januari 2019 werken we met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zowel de 5 stappen van de meldcode als de 5 vragen van het afwegingskader vragen om gezamenlijk, en het liefst intersectoraal bespreken van signalen. Wat hebben we precies waargenomen? Hoe interpreteren we de signalen? Wat is de uitleg van ouders? Wat laten kinderen ons zien, of wat vertellen zij? Alleen samen kunnen we geweld of verwaarlozing te stoppen.

Het samen in gesprek gaan over casuïstiek en de afwegingen in het afwegingskader, zorgt voor nog meer diepgang en elkaar op de werkvloer vaker treffen om collegiale consultatie uit te voeren. Hierin worden al hele mooie stappen gezet. Wat we nog weinig doen is het met het kind, de ouders en het hele systeem spreken over de situatie.

Participatie van kinderen als onderdeel van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De kennis die we hebben over het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld blijft zich ontwikkelen. Vooral aandacht voor participatie van het kind, contact maken en het gesprek aan gaan verdiend verdieping. In stap 3 van de meldcode gaat het niet alleen over het gesprek met ouders maar gaat het over in gesprek gaan met de client. Dat is dus een bredere insteek!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat kunnen kinderen en ervaringsdeskundigen ons vertellen?

Hun boodschap gaat vaak over; maak echt contact met mij, zie mij echt en ga met mij in gesprek. Maar hoe ga je nou in gesprek als jij je zorgen maakt? En hoe maak je daarin contact met de ander? Een ervaringsdeskundige die opgroeide in een thuissituatie waar wekelijks hulpverlening voor haar moeder en haar broertje kwam, vertelde mij een tijd terug; “Als de juf op school mij gewoon feitelijk gevraagd had wat er bij ons thuis gebeurde, wat ik die ochtend had gedaan, dan had zij gehoord dat ik taken op mij nam die niet bij mij leeftijd hoorden en dat er sprake was van verwaarlozing.”

Dus we zouden vaker de vraag moeten stellen; Wat heb je vandaag gedaan? Hoe ging het vanochtend thuis? Hoe gaat het nu met je? Wat doe jij allemaal in het huishouden? Welke taken heb jij in huis? Hoe gaat het bij jou thuis als iemand boos is? Vertel eens over de laatste keer? Stel specifieke vragen, vraag door over concrete situaties. Want als je vraagt naar algemeenheden dan krijg je vage verhalen of krijg je te horen hoe het misschien gemiddeld genomen gaat maar krijg je niets te horen over dat incident toen het niet goed ging. Vraag je naar details en specifieke situaties dan krijg je een goed beeld van hoe het in de thuissituatie gaat.

5 stappen ter verbetering van de participatie van kinderen

Zoals de meldcode uit 5 stappen bestaat, en het afwegingskader uit 5 afwegingen, zo zijn er ook 5 concrete, noodzakelijke stappen voor betekenisvolle participatie van kinderen:

  • Zorg voor goede voorbereiding zodat het kind goed geïnformeerd een mening kan vormen.
  • Stel het kind in staat zijn of haar mening vrijelijk te uiten.
  • Weeg de visie van het kind mee in besluitvorming; geef passend gewicht aan de mening van het kind.
  • Koppel terug wat er met de mening van het kind is gedaan.
  • Stel het kind in staat om in verweer te komen tegen een beslissing.

Uit; Handreiking Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De slogan van onze meldcode training is ‘Durf te bespreken’. Ga het gesprek aan, stel vragen en maak contact. Ook als professionals onder elkaar. Bevraag elkaar over signalen maar ook over elkaars expertise, rollen en gedeelde verantwoordelijkheden. Samen maken we het verschil!

Geschreven door Summer Koster; adviseur, kwartiermaker, coördinator sociaal domein, projectleider en trainer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
25 maart 2024
Het woord en beeldverhaal, Words and Pictures, is oorspronkelijk bedoeld om zorgen en moeilijke situaties aan kinderen uit te leggen...
Blog
24 maart 2024
Netwerkberaad gedwongen kader: een waardevol instrument voor beweging in vastgelopen situaties Het klinkt vaak makkelijker dan het is: ‘samenwerken met...
Blog
10 maart 2024
Er is onveiligheid, huiselijk geweld en/of kindermishandeling en wat is dan de rol van de aandachtsfunctionaris? Tijd voor actie. Tijd...

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.