fbpx

Podcast #013 – Summer Koster en Margreet Timmer – Kwestie van lange adem; kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Summer en Margreet gaan samen in gesprek over het rapport met de titel; Kwestie van lange adem; kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Wat valt ons op en welke aanbevelingen vallen ons op? Anderhalf jaar lang heeft het Verwey-Jonker instituut gezinnen en kinderen gevolgd en gesproken om o.a. inzicht te krijgen in de werkzame elementen die helpen om het geweld te stoppen. 

Veel luister plezier!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Cursus signaleren bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen, is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jou als professional betekent dit dat je moet weten wat je moet doen bij bijvoorbeeld vermoedens van geweld of verwaarlozing. 

Signaleren en handelen bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling blijft lastig. Want klopt het nou wel wat je hebt waargenomen? En wat nou als het niet klopt? Je kunt toch niet zomaar iemand ergens van beschuldigen?! Wat doe je als je alleen maar een onderbuikgevoel hebt?

Na deze training: