#055 Melissa Oomstee – gefaseerd werken aan veiligheid vanuit het CJG

Valerie Fictorie  gaf in een eerdere podcast aan, dat zodra zij start met een gezinstraject dit een stuk eenvoudiger wordt wanneer er al veel voorbereidend werk is gedaan. Ze is speciaal erg te spreken over het werk dat door Melissa en haar team gedaan wordt. Bijvoorbeeld in het bespreekbaar maken van trauma en de effecten daarvan. Dit maakt het starten van een traject eenvoudiger, omdat de bereidwilligheid van cliënten al hoger ligt. Daarom heeft zij het stokje doorgegeven aan Melissa Oomstee.

Hoe motiveer je mensen en creëer je bereidwilligheid?

Want dat is een vraag die vaak naar voren wordt gebracht: Hoe motiveer je mensen voor behandeling? Melissa heeft een hele duidelijke visie op hoe zij  in het werk staat. Altijd open, transparant, met respect voor de client en altijd in samenwerking met elkaar.

Een warme overdracht

Een van de belangrijke waarden die Melissa noemt is een warme overdracht. Soms zelfs vaker dan één keer, op het moment dat er een nieuwe behandelaar of hulpverlener instapt. Het verlies van informatie is niet nodig, vindt zij. Vooral de nuances die er altijd zijn, kun je veel beter kenbaar maken in een gesprek dan geschreven in een dossier. Ook hier is weer duidelijk sprake van openheid en transparant zijn.

Psycho-educatie

Ook psycho-educatie speelt een belangrijke rol in het werk van Melissa. Uitleg geven aan ouders maakt dat ze zelf beter in staat zijn om keuzes te maken. Voor kinderen maak ik soms gebruik van het Woord & Beeld verhaal maken. Dit maakt voor kinderen inzichtelijk wat er nou precies is gebeurd.

En de volgende stap zetten

De brug tussen theorie en praktijk maakt het vaak makkelijker om het gesprek te starten. Dit is ook het punt waarop je naar de volgende fase kunt gaan kijken, hulp bij trauma bijvoorbeeld. Het gaat erom dat mensen zelf het gevoel krijgen dat ze er iets aan gaan hebben. Soms zijn gezinnen daar niet zomaar klaar voor en heb je een lange adem nodig.

In deze podcast vertelt Melissa verder nog hoe ze omgaat met druk van tijd en budgetten, iets waar veel jeugdhulpverleners tegenaan lopen. Ook legt zij uit wat voor haar het verschil is in werken binnen de jeugdbescherming en werken in het vrije kader.

Over Melissa Oomstee

Melissa Oomstee werkt nu bij Centrum voor jeugd en gezin Kennemerland. Daarvoor heeft zij gewerkt als jeugdbeschermer, in de kinderpsychiatrie en ook met mensen die een beperking hebben. De rode draad is zeker het werken met gezinnen waarbij veiligheid een rol speelt.

Veel luisterplezier!

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Vierdaagse training
Bijbehorende blogberichten
Geen blogberichten gevonden.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.