#066 Mireille Molenaar – Wat is er nodig om professionals te behouden?

Mireille Molenaar - Wat is er nodig om professionals te behouden?

#066 Podcast met Mireille Molenaar – wat is er nodig om professionals te behouden?

Een gesprek over dat wat is er nodig is om professionals te behouden in de jeugdhulp en jeugdzorg.

We hebben allemaal te maken met protocollen en regels. Regels worden gemaakt om richting te geven en kaders te stellen maar het is niet zo dat we er niet vanaf mogen wijken. Je mag jezelf steeds afvragen op de regels dienen zijn voor jou en de andere of vraagt de situatie erom dat je afwijkt van de regels?

Om dat te doen is veel zelfonderzoek nodig. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig om jezelf de volgende vragen te stellen;

  • Wat vind ik nu zelf?
  • Waar kom ik vandaan? Welke gebeurtenissen en personen hebben mij gevormd? En welke overtuigingen komen daaruit voort?
  • Wat heb ik nodig om te veranderen en welke mogelijkheden en moeilijkheden spelen daarin een rol?
  • Wat past bij mij en in welke mate speelt de mening van andere door ik wat ik doe en denk?
  • Welke verwachtingen hebben anderen? En wat vind ik daarvan? Wat is de impact daarvan op mij?

Pas als je dit zelfonderzoek hebt gedaan kun je ook met de andere in gesprek om te kijken wat zij nodig hebben om te veranderen. Dan ben je in staat om echt verbinding te maken. Sta daarbij ook stil bij wat je voelt. We zijn van nature geneigd om rotgevoelens weg te stoppen, die willen we niet onder ogen zien. En toch is het wel belangrijk om te doen!

Mireille gaat in haar werk uit van deze mooie uitspraak;

‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman

Mensen die in de jeugdhulp werken lijken altijd meer geneigd te zijn om vooral goed voor anderen te zorgen en zorgen minder goed voor zichzelf. Ze werken hard en nemen weinig tijd voor eigen ontwikkeling en reflectie, grenzen stellen, ruimte voor jezelf nemen.

Wat is er nodig om professionals te behouden?

Mireille neemt ook deel aan de arbeidsmarkttafel jeugd. Jeugdhulp alles in het werk. Hierbinnen zijn een aantal zeer waardevolle tools ontwikkeld die voortkomen uit het onderzoek dat gedaan is.

Wil je hiermee over weten dan vind je hieronder de linkjes naar de documenten en de website:

Over Mireille;

Mireille heeft een eigen praktijk voor coaching en training. Ze is groepsleidster geweest op een leefgroep en heeft bij de jeugdbescherming gewerkt.

Ik gun iedereen van harte een nieuw perspectief en nieuwe kansen als het niet zo loopt als je graag zou willen en geloof erin dat er voor iedereen hierin mogelijkheden zijn.

Veel luisterplezier!

P.s. vind je het ook tijd voor zelfonderzoek? Kijk dan eens bij onze training Jij als professional!, een kijkje in de spiegel’

Tijdens deze training ga je stil staan bij jouw professionelenrollen en ga je reflecteren op jouw handelen. Zodat jij weet waar je ontwikkelingspunten liggen en welke stappen je moet zetten om daar te komen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en wat je graag zou willen ontwikkelen.

Wat is er nodig om professionals te behouden? Dit is een belangrijke vraag waar we met elkaar bij stil moeten staan! Mireille zegt hierover dat we ook geen andere keuze meer hebben. Want als we zo doorgaan als nu houden we geen jeugdprofessionals meer over. Mensen verlaten het werk omdat de werkdruk te hoog is. Dat is geen fijn vooruitzicht. Met elkaar hebben dan ook een belangrijke taak om ons werk weer aantrekkelijk te maken.

En wellicht is er nog meer onderzoek nodig om met elkaar antwoord te hebben op de vraag; Wat is er nodig om professionals te behouden? Wat heb jij nodig om het werk te blijven doen?

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Methodisch en procesmatig werken
3 dagdelen
Complexe scheidingen
Training op locatie (3 uur) en drie keer coaching online (2uur)
Bijbehorende blogberichten
Geen blogberichten gevonden.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.