#073 Evelien de Visser – De jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Evelien de Visser - Jeugdgezondheidszorg

Aandacht voor veiligheid binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Bijna iedere ouder kent het consultatiebureau wel. De meeste ouders vinden het fijn om te weten of hun kindje zich goed ontwikkeld. Hoe gaan deze consulten als er zorgen zijn of problemen binnen het gezin?

“Wij zien binnen de jeugdgezondheidszorg meer dan 90 procent van de gezinnen. We hebben dan ook een belangrijke preventieve taak. Tijdens de zwangerschap maken we al kennis. Het is voor ons belangrijk om tijdig te signaleren en hulp in te zetten. Hierdoor hopen we grotere problemen te voorkomen.”

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)?

Naast de regulieren controles, meten, wegen en inentingen, biedt het JGZ Kennemerland ook een breed scala aan kortdurende hulpverleningstrajecten.

Evelien benoemt een aantal vormen van begeleiding die zij bieden:

  • Begeleiding tijdens de zwangerschap
  • Cursus Stevig ouderschap
  • Thuisbegeleiding
  • Baby massage
  • Begeleiding door een lactatiekundige met veel verstand van borstvoeding
  • Orthopedagogen voor als er vragen zijn rondom de opvoeding

“Deze hulp kan heel snel worden opgestart, vaak binnen een week. Daarnaast is het gratis toegankelijk en is er geen wachtlijst. Er wordt ook geen dossier opgemaakt als ouders bijvoorbeeld de cursus Stevig Ouderschap volgen. Hierdoor is de hulp die we vanuit de jeugdgezondheidszorg bieden heel laagdrempelig en wordt er ook goed gebruik van gemaakt.”

Aandachtsfunctionaris

Evelien is naast jeugdverpleegkundige ook Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor haar is een belangrijke drive om dit te doen om te begrijpen hoe ouders of partners zover komen dat ze geweld gebruiken. Wat zit erachter?

“Het is zo belangrijk dat hier aandacht voor is. Ik merk dat er collega’s zijn die het niet willen zien. Het is natuurlijk geen leuk onderwerp. Niemand kan zich bijvoorbeeld seksueel misbruik echt voorstellen, maar het gebeurt wel echt.”

‘We hebben elkaar nodig’

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft verschillende partners met wie ze een goede samenwerking hebben. Er is veel hulp bijgekomen en deze zorg is ook goed bereikbaar, bijvoorbeeld door Veilig Thuis, het CJG en het LECK. Het is fijn om te weten waar we terecht kunnen voor expertise.

Als het thuis niet veilig is

Bijvoorbeeld het CJG, daar verwijzen we naar toe als wij er als consultatiebureau niet goed meer uitkomen. Ook als er bijvoorbeeld bewezen sprake is van huiselijk geweld. Dit evalueren we ook met elkaar. We blijven voor langere tijd terugvragen hoe het nu met gezinnen is en wat er speelt. Als het thuis niet veilig is, is het lastig om hulp te verlenen binnen een gezin. Of als de hulp niet opgepakt wordt door ouders. Het blijft een uitdaging voor ons allemaal om de juiste hulp te krijgen in gezinnen waar echte problemen zijn. Dit vraagt een goede samenwerking. We hebben elkaar nodig.

Tips voor jeugdprofessionals

Tijdens de consulten ziet Evelien kinderen maar heel kort. Toch is zij goed in staat om opmerkelijke zaken bespreekbaar te maken. Oprechte aandacht en nieuwsgierigheid zijn hierin belangrijk. De ouder voelt zich gezien en gehoord zonder dat ze zich veroordeelt voelen.

  • Benoem wat je ziet
  • Heb geen oordeel
  • Geef ouders de kans om te vertellen
  • Als je je zorgen maakt, spreek dit uit en plan een vervolg afspraak in

Evelien benoemt in de podcast een aantal situaties waarbij het gesprek aangaan en vervolgens de samenwerking opzoeken veel goed heeft gedaan voor het gezin.

Ook heeft ze nog een waardevolle tip voor hulpverleners die veel binnen gezinnen komen: “Ik merk dat wij als Jeugdgezondheidszorg (ook wel consultatiebureau) soms vergeten worden. Er wordt niet altijd aan ons gedacht. Als een hulpverlener bij een gezin komt is er een hele grote kans dat wij ook contact met deze ouders hebben, we zien immers 90% van de ouders en hun kinderen. Soms weten we niet van elkaar dat er hulp is binnen het gezin. In het ergste geval werken we zelfs langs elkaar heen. Wij hebben een waardevol aanbod aan kortdurende hulp voor gezinnen met jonge kinderen.”

Over Evelien de Visser

Evelien is Jeugdverpleegkundige en aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling bij JGZ (Jeugd Gezondheidszorg) Kennemerland. Ze is er voor kinderen en ouders van kinderen in de leeftijd van (zwangere vrouwen) – 9 maand tot 4 jaar en 3 maand.

Veel luisterplezier!

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Wettelijke kaders
Driedaagse training
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Bijbehorende blogberichten
Blog
31 januari 2022
Signalen van kindermishandeling oppakken; wat doe jij? In de december sta ik na een onrustige nacht met een vermoeid hoofd...
Blog
10 mei 2021
Ontwikkelingstrauma; samenwerken aan herstel Een kind dat op jonge leeftijd trauma’s heeft meegemaakt, zal hier ook later nog last van...
Blog
27 mei 2020
In families met een geschiedenis waarin trauma een grote rol speelt en niet verwerkt kan worden, kunnen spanningen, breuken en...

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.