#101 Diny Flierman – Huwelijksdwang en achterlating

Diny Flierman Huwelijksdwang en achterlating

Je denkt dat je op familiebezoek gaat, of lekker op vakantie. Maar dan vertrekt ineens je familie, en jij blijft achter, vaak onder dwang, zonder telefoon of internet en met weinig of geen bewegingsvrijheid. Als je minderjarig bent, mag je soms zelfs niet naar school.

Achterlating

Vorig jaar overkwam het minstens 43 mensen, vertelt Diny Flierman, manager van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, in deze podcast. Hierbij ging het zowel om volwassenen, minderjarigen die alleen werden achtergelaten als om volwassenen met kinderen. Naar schatting zijn er jaarlijks zelfs 800 gevallen van huwelijksdwang en achterlating.

Als ouders hun kinderen in het buitenland laten opgroeien, is er natuurlijk niet altijd sprake van achterlating. ‘Want ouders mogen beslissen waar hun kind woont’. Maar dan moet het kind het wel vooraf weten en moeten er goede afspraken zijn over bijvoorbeeld school en contact met de ouders en of ouders hen komen opzoeken in vakanties.

Huwelijksdwang

Huwelijksdwang is moeilijk te herkennen, aan de buitenkant niet te zien’, zegt Diny. Of er sprake is van huwelijksdwang is niet in een oogopslag duidelijk. De slachtoffers durven vaak niet in gesprek te gaan of om hulp te vragen, want ze zijn bang dat dit toch weer terechtkomt bij de familie.

  • Wat zijn de beweegredenen van ouders voor huwelijksdwang of achterlating?
  • Wat zijn de signalen?
  • En wat kunnen we als hulpverleners doen als we denken signalen te zien. Zowel van huwelijksdwang als van (plannen voor) achterlating?
  • Wat moet je niet doen?
  • En ook: moeten we in de zomer extra alert zijn?

Je hoort het in deze podcast.

Veel luisterplezier!

Over Diny Flierman: manager van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Dit is een expertisecentrum dat professionals helpt met deze casuïstiek, een adviesfunctie heeft voor (potentiële) slachtoffers en helpt bij het terughalen van slachtoffers. https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl

—-

Zomercampagne 2023

Deze zomer houdt het LKHA een zomercampagne ‘Retour/Enkele reis?’ Met deze campagne wil het LKHA mogelijke slachtoffers aansporen hun vermoedens serieus te nemen en ook bij twijfel direct hulp te zoeken. Vaak is loyaliteit de reden dat zij geen hulp zoeken want vaak denken ze: ‘mijn familie zal mij zoiets nooit aandoen’. 

Door vroegtijdig hulp te zoeken kunnen we veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen.

De campagne loopt de hele zomer. Verspreid over Nederland liggen free cards en posters (in samenwerking met Boomerang). Daarnaast draait er in de wachtkamers van huisartsen een animatie. In Amsterdam, Assen, Groningen, Heerlen, Gooi en Vechtstreek en Utrecht-West vinden in samenwerking met lokale organisaties en Veilig Thuis interactieve theatervoorstellingen plaats waarin dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties centraal staan. Deze voorstelling is speciaal voor professionals. 

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
3-daagse training
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Bijbehorende blogberichten
Blog
8 februari 2022
Hoe zorg je er met elkaar voor dat je de veiligheid van de cliënten niet uit het oog verliest? En...
Blog
26 februari 2020
Sinds 1 januari 2019 werken we met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel de 5 stappen van de...

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.