#127 Podcast met Christie ter Haar – Samenwerkingsrelatie bij herstellen van de veiligheid

Samenwerkingsrelatie bij herstellen van de veiligheid

Christie benadrukt in deze podcast het maken van een veiligheidsplan bij huiselijk geweld en kindermishandeling, het belang van een goede kennismaking en heldere uitleg aan gezinnen over haar rol en werkwijze. Ze streeft naar open communicatie en moedigt ouders aan om feedback te geven. Christie vertelt aan het begin van het gesprek ook over haarzelf en haar werkwijze, om zo een basis van vertrouwen en begrip te krijgen. 

Haar aanpak voor het betrekken van kinderen bij het proces is afhankelijk van de leeftijd en situatie van het kind. Daarbij zoekt ze naar manieren om een veilige omgeving te creëren waarin ze vrijuit kunnen praten en het is belangrijk om kinderen de gelegenheid te bieden om hun ervaringen te delen, zelfs als ze niet direct willen praten. 

Naast het contact met gezinnen, werkt ze ook nauw samen met andere professionals en instanties, zoals scholen en wijkagenten. Een breed ondersteuningsnetwerk is belangrijk en Christie moedigt gezinnen aan om gebruik te maken van beschikbare hulp. 

In noodsituaties concentreert ze zich eerst op het waarborgen van de directe veiligheid van het gezin, voordat ze overgaat tot verdere analyse en het opstellen van een veiligheidsplan. De aanpak van Christie is gebaseerd op oprechte interesse en begrip voor het gezin, wat vaak leidt tot een diepere verbinding en effectievere hulpverlening. Door te investeren in de relatie met gezinnen, vermindert de stress en ontstaan er positieve veranderingen. Het is een tijdsintensief proces, maar het leidt uiteindelijk tot betere resultaten en een duurzame impact op het welzijn en de veiligheid van de gezinnen. 

Christie Ter Haar: zij werkt bij het sociaal team van Ouder-Amstel als casusregisseur. Ze richt zich voornamelijk op complexe problematiek binnen gezinnen, waarbij veiligheid vaak een factor is. Haar rol als medewerker huiselijk geweld en kindermishandeling is van belang voor het bieden van laagdrempelige ondersteuning aan burgers die te maken hebben met onveilige thuissituaties. 

Deze podcast met Christie ter Haar sluit goed aan bij onze trainingen binnen het thema veiligheidsplanning. We nodigen je dan ook van harte uit om je aan te melden voor een van deze trainingen:

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Veiligheidsplanning
2 dagen
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Bijbehorende blogberichten
Geen blogberichten gevonden.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.