#067 Uitgelicht: De nieuwe Beroepscode voor het Sociaal Domein

De nieuwe beroepscode

Uitgelicht: De nieuwe Beroepscode voor het Sociaal Domein 

Margreet, Klariena en Summer hebben een gesprek over de nieuwe Beroepscode die sinds 1 januari 2022 van kracht is gegaan. Wat betekent dit voor jeugdprofessionals en voor cliënten?  

Het is goed om te benoemen dat de nieuwe beroepscode er is voor alle professionals binnen het Sociaal Domein die werken met gezinnen en mensen. Denk aan de jeugdprofessional, de ambulant begeleider of de maatschappelijk werker. Voorheen hadden ze allemaal een eigen beroepscode. Dat is vanaf nu samengevoegd. Het idee hierachter is dat al deze professionals in dienst staan van de vraagstukken die er zijn binnen de samenleving. Je bent er voor de ander.  

Wat viel je op in de nieuwe beroepscode?

Klariena: “Het betekent voor ons als trainer van de beroepscode trainingen, ook wel Professionele standaarden genoemd, dat er wat verandert. Waar de beroepscode voor jeugdprofessionals vooral gericht was op het kind, gaat het nu over de mens. Dat is veel breder. Ik vind dat heel mooi, want het is ook breder dan dat. Mensen die met mensen werken.” 

Hoe voorkomen we met dit nieuwe artikel dat we straks het kind of de jeugdige vergeten? 

Dat is een terechte vraag en ook één van de kritische noten die worden benoemd. In artikel K stond: Handelen conform signalen kindermishandeling. Die zit bijvoorbeeld niet in de nieuwe beroepscode. Dit is deels een gemiste kans, zeggen de trainers: “Wij doen dit werk voor kwetsbaren in de samenleving. Het thema kindermishandeling en huiselijk geweld is een belangrijk thema binnen de (jeugd)hulpverlening. Daar alert op zijn, daar het verschil kunnen maken.”  

De reden waarom dit niet meer apart wordt benoemd, is omdat elke professional dit sowieso al moet doen, je bent wettelijk verplicht zo te handelen. Dan hoeft het niet meer los benoemd te worden, is de gedachte. Dit vraagt van trainers een extra alertheid juist op dit thema. 

Van verschillen naar uniformiteit 

Summer: “Wat mij ook opviel is uniformiteit. Misschien ook wel een bevordering daarvan, dat hoop ik tenminste. Dat deze nieuwe Beroepscode tegemoet komt onze integrale opdracht. Samenwerken met de professionals binnen het Sociaal Domein. Er zijn rolverschillen, organisatieverschillen en je had beroepscodeverschillen. Eén van die verschillen is nu weg. Samen stellen we de mens centraal. Wat ik doe, heeft effect op de mensen eromheen, dus ook op de andere professionals die betrokken zijn bij een gezin. Samen streven we naar uniformiteit in ons handelen. 

Verslaglegging en dossiervorming

Ongeveer 1/3 deel van de nieuwe beroepscode staat in het teken van informatievoorziening en dossiervorming. En als het dan over integraal samenwerken gaat, dan is dit een belangrijk onderdeel daarvan. Hoe leg je de informatie vast? Hoe deel je informatie met elkaar? De nieuwe beroepscode probeert aan dit vraagstuk uitkomst te bieden. 

Wat vraagt de nieuwe beroepscode van jou als professional: 

  • Een systemische blik 
  • Integraal samenwerken 
  • Reflecteren en Moreel Beraad 
  • Dezelfde taal leren spreken 
  • Persoonlijke keuzes versus gezamenlijk keuzes maken 
  • Doorvragen, waar gaat het hier nou eigenlijk om? Summer geeft een paar prikkelende en inspireerde voorbeelden hiervan tijdens het gesprek.  

We zijn heel benieuwd naar wat jij als professional ervaart als het over de nieuwe Beroepscode gaat. Laat je het ons weten? Geef een reactie onderaan de podcast of op één van onze Socials. 

Wil je graag je kennis opfrissen en echt kennismaken met deze nieuwe Beroepscode. Je bent altijd welkom bij Klariena en Summer! Kijk op de website voor de data, deze training bieden we eens per maand aan, jij kunt dus zelf kiezen wanneer je wilt deelnemen. 

Veel luisterplezier!

Alle SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals krijgen de Beroepscode voor professionals in sociaal werk  thuis gestuurd. Daarnaast kan je hier ook een (gratis) digitale versie downloaden.

 

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Wettelijke kaders
2 dagdelen van 4 uur
Bijbehorende blogberichten
Blog
31 januari 2022
Signalen van kindermishandeling oppakken; wat doe jij? In de december sta ik na een onrustige nacht met een vermoeid hoofd...
Blog
14 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 hebben alle professionals in het sociaal domein dezelfde beroepscode, er is dus geen verschil meer tussen...
Blog
26 februari 2020
Sinds 1 januari 2019 werken we met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel de 5 stappen van de...

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.