#125 Podcast met Soraya van der Veen – Implementatie Signs of Safety

Soraya is binnen de gemeente Stadskanaal verantwoordelijk voor de implementatie van Signs of Safety. In het gesprek dat Margreet met haar had verteld zij over dit implementatieproces.

Soraya is enorm betrokkenbij het werken aan veiligheid in gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als gedragswetenschapper benadrukt ze het belang van partnerschap tussen hulpverleners en gezinnen als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze vertelt dat deze samenwerking het fundament vormt voor effectieve interventies en Soraya durft wel te stellen dat dit soms zelfs belangrijker is dan het opbouwen van een vertrouwensband. Deze aanpak vereist nederigheid en vastberadenheid, vooral in gezinnen waar sprake is van complexe en langdurige problemen.

Bij de gemeente Stadskanaal heeft Soraya bewust de keuze gemaakt om stapsgewijs te implementeren en te leren. Dit omvat het opzetten van groepscasuïstiek en het benadrukken van goede praktijken (Goodpractice), voordat ze zich concentreerde op het maken van veiligheidsplannen en woord-en-beeldverhalen. Effectieve hulpverlening vereist tijd en toewijding. Het uiteindelijke doel is om gezinnen te begeleiden naar zelfstandigheid en veerkracht, zelfs als dit soms betekent dat moeilijke keuzes moeten worden gemaakt over de toewijzing van hulpbronnen. Dit is een voortdurend leerproces dat een nauwe samenwerking vereist tussen hulpverleners, teamleiders en gezinnen.

Soraya van der Veen is al bijna zeven jaar werkzaam als gedragswetenschapper bij de gemeente Stadskanaal. Ze is hier direct na haar studie begonnen. Tijdens haar studie heeft ze een extra curriculum doorlopen. Daarin werd ze betrokken bij onderzoek naar de effectiviteit van Signs of Safety bij Jeugdbescherming Noord. Dit wakkerde haar interesse en betrokkenheid bij dit werk verder aan. Ze heeft veel geleerd van Manna van ’t Slot, die haar visie op goede praktijken en groepscasuïstiek verstevigde.

Deze podcast met Soraya van der Veen sluit goed aan bij onze trainingen binnen het thema veiligheidsplanning. We nodigen je dan ook van harte uit om je aan te melden voor een van deze trainingen:

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Veiligheidsplanning
2 dagen
Veiligheidsplanning
Eendaagse training
Veiligheidsplanning
Bijeenkomst van 3 uur
Bijbehorende blogberichten
Geen blogberichten gevonden.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.