#063 Klariena Bouma – Waarom doen we wat we doen? Professionele autonomie

Professionele autonomie

Klariena geeft veel trainingen aan jeugdprofessionals en die gaan vaak over alle wetgeving, richtlijnen en andere kaders waar we ons aan moeten houden. Maar ook over professionele autonomie. Zij merkte dat deze regels en wetten niet altijd duidelijk zijn en ze veel vragen oproepen. Want wat wordt er nou bedoeld? Hoe kunnen we hiermee praktisch mee aan het werk?  

Zelf kon ze wel goed de vertaalslag maken vanuit de kaders, het beleid, naar de uitvoering. Ze deelt dit nu met anderen en is een van de passievolle en enthousiaste trainers van TIMM Consultancy Klariena geeft o.a. trainingen over de Beroepscode & Tuchtrecht, de Jeugdwet en Dossiervorming. Daarnaast heeft zij binnen haar trainingen ook altijd aandacht voor gespreksvoering.   

“De kaders en richtlijnen hebben we zeker nodig als hulpverleners. Daarnaast heb je ruimte nodig voor professionele autonomie.”  

Vaak ervaren jeugdhulpverleners de kaders als ‘dicht’ en dat ze onvoldoende ruimte bieden om zelf invulling te geven of keuzes te maken. Zodra Klariena tijdens de trainingen de wetgeving en regels verduidelijkt en uitlegt, ontstaat direct een stuk bewustwording, dat die ruimte er wel degelijk is. Professionele autonomie binnen de kaders. 

In de podcast kun je horen dat Klariena het woord ‘bewustwording’ vaak gebruikt:  

✔️ Wees je bewust van het feit dat een ander je vrijwillig toestemming geeft om binnen te komen in het gezin. 

✔️ Wees je bewust van je basishouding als professional. Je maakt contact, zoekt verbinding en sluit aan bij het gezin. 

✔️ Wees je ervan bewust dat een werkrelatie opbouwen, tijd kost. Durf de tijd te nemen. Wees oprecht nieuwsgierig. “Veiligheid ontstaat alleen in de connectie met anderen.” 

✔️ Wees je ervan bewust dat een luisterend oor soms al een deel van de oplossing is. Waar kunnen mensen zelf meedenken en meedoen in de oplossing?  

✔️ Wees je bewust van de taal die je spreekt en de vragen die je stelt. We gebruiken ongemerkt veel vakjargon. Denk maar eens na over het woord ‘netwerk’. Wanneer heb jij dat voor het laatst buiten je werk om gebruikt? 

✔️ Waarom doe je wat je doet? Ook dit vraag bewustwording. Denk hierbij aan de protocollen en afspraken vanuit je organisatie. Daarin mag je ook lef tonen, door kritisch te zijn hierover. Als je vragen hebt, stel ze dan. Als het antwoord is: omdat we dat altijd zo doen of altijd zo gedaan hebben, mag je er nog eens over nadenken. Dat antwoord past niet bij reflectief kijken naar je eigen handelen.  

Klariena verduidelijkt ook in dit gesprek met Margreet een heleboel over de basishouding van de jeugdprofessional.

Veel luisterplezier!

Deel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overige podcasts
Bijbehorende trainingen
Wettelijke kaders
Eendaagse training
Wettelijke kaders
2 dagdelen van 4 uur
Bijbehorende blogberichten
Geen blogberichten gevonden.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.